Onze laatste berichtenNieuws

Onlangs is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein Nieuw Mariënpark. Inmiddels is het project overgegaan van projectontwikkelaar Blauwhoed naar de Bots Bouwgroep. Bij omwonenden heerst onvrede over de wijze waarop zij over de toekomstige werkzaamheden, en daarmee de te verwachte overlast, zijn ingelicht. Naar aanleiding van berichten in de media en...

Voor GBLV/Gemeentebelangen is het duidelijk: haast maken met een 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark. Sluiting van de SEH en Huisartsenpost op MCH Anthoniushove maken dit noodzakelijk. GBLV is van mening dat met het definitief wegvallen van de SEH Anthoniushove en de Huisartsenpost haast gemaakt moet worden met een huisartsenpraktijk en avond- en nachtpraktijk. Mariënpark is...

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat er opnieuw een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark, het zogenaamde Atriumgebouw, moet komen. GBLV ondersteund daarmee de inspanningen van het college om de bewoners van het huidige Mariënpark te faciliteren op gebied van activiteiten en huisartsenzorg. In de commissie maatschappelijke activiteiten is met het afgeven van het bestemmingsplan Nieuw Mariënpark duidelijk geworden...

Nu er gaandeweg meer zicht komt op de realisatie van het bouwproject Nieuw Mariënpark maakt GBLV/Gemeentebelangen zich hard voor de voorzieningen van de bewoners in Mariënhove (het Atriumgebouw). GBLV is vanaf het begin betrokken geweest bij dit inmiddels langslepende bouwproject. Oorspronkelijk zou in de ‘Plint’, op de begane grond, een fysiotherapeut, huisarts, kapper, koffiecorner en...

Rond het terrein van Mariënpark in Leidschendam staan al geruime tijd ontsierende hekken. De hekken zijn geplaatst na de sloop van delen van het Mariënpark-complex. De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vorig jaar al aangedrongen bij het college om de hekken rond de locatie Nieuw Mariënpark weg te halen. Schriftelijke vragen en een discussie in de commissie...

Eén van de speerpunten van het GBLV/Gemeentebelangen verkiezingsprogramma was meer aandacht voor ouderen en veiligheid. In het integrale gemeentelijke veiligheidsplan dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenteraad heeft gestuurd, is dit speerpunt overgenomen. Ook in het regionale beleidsplan van de politie is aandacht voor ouderen en veiligheid een speerpunt. Walter Rosbenders, fractievoorzitter...

De fractie GBLV heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de overname van het project Nieuw Mariënpark van Vidomes door projectontwikkelaar Blauwhoed. De nieuwe plannen die Blauwhoed in de media presenteert rond Nieuw Mariënpark bieden in de ogen van GBLV weer een kans om de omwonenden aan te laten haken bij het project....

Bewoners van de voormalige aanleunwoningen Zorgcentrum Mariënpark voelen zich in de steek gelaten door Vidomes en Zorgorganisatie Florence.  Sinds de sloop van het verzorgingshuis Mariënpark zijn bijna alle extra voorzieningen weggevallen. En omdat de aanleunwoningen nu als 55+ woningen benoemd zijn, kijkt eigenlijk niemand meer naar de oorspronkelijke groep bewoners om. De bewonerscommissie spreekt er...

Bij een grondonderzoek op het braakliggende terrein van Mariënpark zijn op twee plaatsen enkele stukjes asbesthoudend materiaal aangetroffen. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is onaangenaam verrast door de summiere communicatie naar de omwonenden en ook door het feit dat de grond al geruime tijd is vrijgegeven, omdat het terrein asbestvrij zou zijn. “Slechts een aantal directe omwonenden...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm