Onze wethouders

https://www.gblv.nl/nl/wp-content/uploads/2022/02/IMG_0288.jpg

LEIDSCHENDAM, DE ZIJDEBianca Bremer

Wethouder

Portefeuilles
2e locoburgemeester

Ruimtelijke ontwikkeling
Wonen
Erfgoed, monumenten en archeologie
Welzijn
Scouting en wijkverenigingen
Project Sterk voor Noord

Nevenfunctie in de functie als wethouder
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Veilig Thuis Haaglanden

Jeffrey Keus

Portefeuilles
5e locoburgemeester

Bereikbaarheid en mobiliteit (inclusief Huygenstunnel)
Onderwijs (inclusief onderwijshuisvesting)
Jeugdhulp en jeugdzorg
Recreatie en toerisme
Innovatie (coördinatie)

Nevenfuncties in de functie als wethouder
Lid algemeen bestuur Veilig Thuis Haaglanden
Lid algemeen bestuur H10 (Inkoop Jeugdhulp)
Lid bestuurscommissie MRDH Vervoersautoriteit

Nevenfuncties
Voorzitter VvE appartementencomplex

https://www.gblv.nl/nl/wp-content/uploads/2022/07/jeffrey2.jpeg