Doneer

Doneren kan natuurlijk ook.

Of u lid bent of niet, vrijwillige bijdragen zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Donaties aan de partij zijn fiscaal aftrekbaar voor u. GBLV/Gemeentebelangen is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.
Op de website van de Belastingdienst staan wij vermeld onder Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, gevestigd te Leidschendam onder nummer RSIN 805550811

U kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer:
NL58 INGB 0000 3468 18
t.n.v. GEMBELANG LEIDSCHENDAM-VOORBURG
o.v.v. “Donatie”