WORD LID OF DONEER!

Blij met wat Gemeentebelangen doet voor Leidschendam-Voorburg?
Word lid! En steun ons voor slechts 20 euro per jaar.

Lid worden kan door
1)  het aanmeldingsformulier uit te printen, in te vullen, en op te sturen naar:
          Secretariaat Gemeentebelangen
          Noortheylaan 11
          2263 KD LEIDSCHENDAM
Kunt u het aanmeldingsformulier niet openen? Download dan eerst acrobat reader hier.

2)  een e-mail te sturen naar: secretariaat @ gblv.nl onder vermelding van:
• Naam en voorletters
• Geboortedatum
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoon
• E-mailadres
Voor het lidmaatschapsgeld ontvangt u een nota.

De grootste bijdrage ben je zelf!
Vind je het leuk om ons team te ondersteunen? Wij kunnen alle hulp goed gebruiken!
Jong of oud, vrouw of man, hoog- of laag opgeleid, allochtoon of autochtoon… het maakt ons niet uit!
De kracht van ons team is juist de diversiteit, daar wij een zo goed mogelijke afspiegeling van de inwoners van Leidschendam-Voorburg willen zijn. Voor de inwoners, door de inwoners.
Voor meer informatie voor een actief lidmaatschap, mail ons op secretariaat@gblv.nl

Doneren kan natuurlijk ook.

Of u lid bent of niet, vrijwillige bijdragen zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Donaties aan de partij zijn fiscaal aftrekbaar voor u. GBLV/Gemeentebelangen is door de Belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Hierdoor zijn giften en donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar.
Op de website van de Belastingdienst staan wij vermeld onder Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg, gevestigd te Leidschendam onder nummer RSIN 805550811

U kunt een bedrag overmaken naar rekeningnummer:
NL58 INGB 0000 3468 18
t.n.v. GEMBELANG LEIDSCHENDAM-VOORBURG
o.v.v. “Donatie”

Aanvullende info

Wilt u meer weten over hoe de partij omgaat met transparantie en integriteit, klik dan HIER.