Woningbouw Stompwijk in gevaar?

oktober 30, 20230
De Maerten van den Veldeschool te Stompwijk

Stompwijk 30 oktober 2023 – Op de website van TV-West is het bericht gepubliceerd dat de provincie Zuid-Holland haar ruimte ‘beter wil gaan beschermen’. Zo wil de provincie niet meer bouwen op landbouwgrond. De provincie geeft aan, dat zij het bebouwde gebied niet verder wil uitbreiden. Men vindt het onwenselijk dat landbouwgrond, open gebied, biodiversiteit en de ruimte voor recreatie verder zal afnemen door woningbouw.

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de toekomst van het dorp Stompwijk. Het recente beleidsvoorstel van de provincie kan grote gevolgen hebben voor de toekomstige woningbouw in Stompwijk. De beoogde kleinschalige woningbouw is van belang om in ieder geval de bestaande voorzieningen (o.a. school, supermarkt) te behouden en is cruciaal voor de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp.

Raadslid Koos van Wissen van GBLV geeft aan dat de meeste grond rondom Stompwijk een agrarische bestemming heeft, waardoor de beoogde bouwmogelijkheden sterk onder druk komen te staan. Het is zeker niet de bedoeling om het polderlandschap vol te bouwen (!), maar kleinschalige uitbreiding van het dorp moet mogelijk blijven. Mede raadslid Marien van Wijk vult aan dat deze koerswijziging, juist nu de invulling van de nieuwe omgevingsvisie loopt, de planvorming kan stagneren.

Door beide heren zijn namens GBLV/Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld aan het college.

 

 

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *