Wonen

Onze visie:

 • Wonen is een recht in Nederland en wij willen dat iedereen in onze gemeente een (passend) dak boven het hoofd heeft;
 • Het woningaanbod moet afgestemd zijn op de behoefte en wensen van de inwoners, dat betekent een evenwichtig aanbod van woningen. Bij nieuwbouw moet daarom 30% sociaal zijn
 • Een woonomgeving moet schoon, veilig, groen en goed bereikbaar zijn;
 • Alle woningen zijn duurzaam.

Waar staan we voor:

 • De Woningcrisis is inmiddels Woningnood geworden en vraagt om snelle maar zorgvuldige oplossingen . Versnelling in de vergunningverlening is hiervoor noodzakelijk, met slechts één aanspreekpunt
 • Bouwen ism wijken(schouw); waar is behoefte aan en waar is nog plek
 • Gebouwen/woningen herontwikkelen, met aandacht voor behoud monumenten en erfgoed
 • Zoveel mogelijk inbreiden zo min mogelijk ten koste van groen 
 • Leefbaarheid in wijken behouden
 • Accent op 30% sociaal en middel dure woningen (huur en koop) 
 • Flexwonen zoals bv Tiny houses faciliteren
 • Aandacht voor voldoende seniorenwoningen, waardoor tevens de doorstroom uit eengezinswoningen wordt gestimuleerd
 • Z.s.m. tijdelijke woningen bouwen op locaties die geen bouwlocaties zijn, en ook niet worden
 • Per bouwlocatie bepalen wat qua woontype geschikt is
 • Aandacht voor evenwichtige opbouw wijken; niet nog meer sociale woningen in de Prinsenhof;
 • Pas bouwen als de bereikbaarheid gegarandeerd is
 • Woon- en werkcombinaties stimuleren;
 • Mobiliteit en bereikbaarheid moet onderdeel zijn van besluitvorming bouwprojecten;
 • Stimulerend beleid voeren op het voorkomen van ‘scheef wonen’;
 • Vanuit de gemeente wordt alles gedaan om de huidige woningen in Oranjekwartier te behouden
 • Moderne woonconcepten stimuleren en faciliteren (collectieven, gezamenlijke voorzieningen, meer generatie woningen) zoals bijvoorbeeld de Knarrenhof of Akropolis IJburg;
 • Voor alles geldt, eerst met inwoners/stakeholders om tafel, dan pas planvorming, de gemeente is immers geen verlengstuk van de ontwikkelaar