Wijkwandeling zomerreces

Zomerreces? De wijk in!

Een betrokken inwoonster lukte het niet om tot de gemeente door te dringen. Melding na melding over gesignaleerde pijnpunten in de wijk bleven onbeantwoord. Gefrustreerd mailde zij de fractie. Afgelopen weekend liepen Els van Saltbommel (commissielid) en Sanja Duijvestijn (raadslid) mee op een wandeling door de wijk. Van de punten zijn foto’s gemaakt en naar de gebiedsregisseur gemaild.

Ook is onderling contact gelegd met de afdeling Stadsbeheer om mevrouw nadere tekst en uitleg te geven over de grasaren.

Is er iets waar u in uw wijk in onze gemeente aandacht voor wilt vragen? Mail: fractie@gblv.nl

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *