Onze laatste berichtenNieuws

Naar aanleiding van een publicatie in het Algemeen Dagblad van 4 november 2017, waarin wordt gesteld dat ouderen met een alarmeringsabonnement bij zorginstellingen moeten bijbetalen na een 3e valpartij , heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen meteen schriftelijke vragen aan het college gesteld. Het krantenartikel stelt dat zorginstellingen ouderen extra laat betalen, als ze meer...

Voor de lokale partij GBLV/ Gemeentebelangen is het duidelijk: het is tijd voor de volgende stap en ontwikkeling in het sociaal domein. Wat GBLV betreft ontbreekt in het netwerk van het Sociaal Kompas nog één essentiële schakel, namelijk de verpleeghuizen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt door het college...

GBLV/Gemeentebelangen maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van de ambulancedienst. Het onderzoek ‘Dossier Spoedzorg’ van KRO/NCRV/DeMonitor stelt dat de ambulancedienst is overbelast. Ook in de regio Haaglanden, zo blijkt uit lokale reacties. De fractie van GBLV heeft kennis genomen van het artikel in het Voorburgs Dagblad betreffende het Rapport: ‘Zorgwekkende trend ambulancevervoer’. De fractie heeft...

GBLV/Gemeentebelangen is blij met de uitspraak van de Raad van State inzake Rustoord. De bouw van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) Nieuw Rustoord in Voorburg kan beginnen. Dat betekent voor mensen met dementie uit Leidschendam-Voorburg weer verzorging in de eigen gemeente. Met de uitspraak van de Raad van State is de bouw voor een verpleeghuis voor mensen...

Voor GBLV/Gemeentebelangen is het duidelijk: haast maken met een 24 uurs huisartsenpraktijk in Mariënpark. Sluiting van de SEH en Huisartsenpost op MCH Anthoniushove maken dit noodzakelijk. GBLV is van mening dat met het definitief wegvallen van de SEH Anthoniushove en de Huisartsenpost haast gemaakt moet worden met een huisartsenpraktijk en avond- en nachtpraktijk. Mariënpark is...

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat er opnieuw een huisartsenpraktijk in het huidige Mariënpark, het zogenaamde Atriumgebouw, moet komen. GBLV ondersteund daarmee de inspanningen van het college om de bewoners van het huidige Mariënpark te faciliteren op gebied van activiteiten en huisartsenzorg. In de commissie maatschappelijke activiteiten is met het afgeven van het bestemmingsplan Nieuw Mariënpark duidelijk geworden...

Met de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ/WMO) komt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor een groot aantal zorgtaken naar de gemeenten. Dit zorgt bij veel mensen voor veel onduidelijkheid en ongerustheid, ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De fractie GBLV pleit daarom voor het aanstellen van een sociaal ombudsman, waar inwoners...

Bewoners van de voormalige aanleunwoningen Zorgcentrum Mariënpark voelen zich in de steek gelaten door Vidomes en Zorgorganisatie Florence.  Sinds de sloop van het verzorgingshuis Mariënpark zijn bijna alle extra voorzieningen weggevallen. En omdat de aanleunwoningen nu als 55+ woningen benoemd zijn, kijkt eigenlijk niemand meer naar de oorspronkelijke groep bewoners om. De bewonerscommissie spreekt er...

De enige onafhankelijke lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen, is afgelopen weekend op bezoek geweest bij de bewoners van de aanleunwoningcomplex Nieuw Heeswijk om ze in het zonnetje te zetten. WZH Nieuw Heeswijk kwam in de publiciteit, omdat er allerlei belangrijke voorzieningen voor de oudere bewoners zijn verdwenen en de zorg op een dramatisch laag...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm