Onze laatste berichtenNieuws

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het college van B&W eindelijk heeft besloten iets te gaan doen aan de onlogische infrastructuur in het Damcentrum. GBLV heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd naar aanleiding van klachten van bewoners. Er is veel onduidelijkheid rond de verkeersstromen en -situaties in Leidschendam-Centrum. Automobilisten, fietsers, voetgangers en...

De berichten over overlast van scooters en fietsers in de Herenstraat blijven aanhouden. GBLV heeft een paar maanden geleden gepleit voor een vaste handhaver in het Huygenskwartier die optreedt tegen scooterbestuurders en fietsers die het voetgangersgebied tegen de regels in onveilig maken. Volgens de burgemeester viel het allemaal wel mee en was een vaste handhaver...

Vrijdag bracht het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het bericht naar buiten dat zij samen met lokale overheden en het bedrijfsleven tot en met 2020 samen 90 miljoen euro gaan investeren in het Partnership Talking Traffic. Dit samenwerkingsverband is opgezet om de komende vijf jaar innovatieve verkeerstoepassingen te ontwikkelen en te leveren. Nu de discussie...

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil de mobiliteit in Leidschendam-Voorburg, als het gaat om de Vlietbruggen, verhogen door automobilisten een keuze te laten maken door goede informatie over de route die het beste gevolgd kan worden. Uit onafhankelijke rapporten blijkt dat een extra oeververbinding over de Vliet, door de wijk Klein Plaspoelpolder, nu én in de...

De Maria Bernadette school aan de Van Ruysdaellaan in Leidschendam heeft er al jaren last van: automobilisten, die het laatste stukje richting Bachlaan tegen het verkeer inrijden. Dit leidt soms tot levensgevaarlijke situaties voor de leerlingen. Betrokken ouder Lisette Morawek ergerde zich er groen en geel aan. Alles wat in haar macht lag had zij...

Het verkeers- en vervoersplan (VVP) van de gemeente Leidschendam Voorburg wordt opnieuw vastgesteld. Voor GBLV is het belangrijk dat – naast lopende, grote projecten zoals de renovatie van de Stompwijkseweg – in de hele gemeente gekeken wordt naar de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen in het verkeer zoals ouderen en gehandicapten. Bestaande verkeerssituatie moeten bekeken worden...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm