Onze laatste berichtenNieuws

De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat het Kulturhus in Stompwijk zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. De financiële tegenvaller bij de bouw van het Kulturhus in Stompwijk moet daarvoor in de gemeentelijke begroting worden opgevangen. Een nieuwe aanbesteding of minder functies in het Kulturhus onderbrengen leidt volgens de fractie alleen maar tot meer vertraging. Dat is voor...

GBLV/Gemeentebelangen heeft vanavond de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een video bekend gemaakt. De video sluit met een hele vette knipoog aan bij de trend van communicatiestrategen die aan image-building rond lijsttrekkers doen. Maar GBLV blijft haar principes trouw. Het gaat niet om de lijsttrekker, maar om u: Samen maken we Leidschendam-Voorburg! Bekijk de...

GBLV/Gemeentebelangen is tevreden dat er nu een beslissing is genomen over de variant Huyssitterweg voor de nieuw aan te leggen verbindingsweg in Stompwijk. De gekozen voorkeursvariant voldoet volgens GBLV op alle fronten aan de gestelde eisen. De voorgelegde varianten aan de Gemeenteraad werden tijdens de Raadsvergadering van 26 april jl. al snel gereduceerd tot variant...

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter)...

Duivenvoordecorridor GBLV heeft in opperste verbazing het rapport van de enquêtecommissie gelezen. Onomstotelijk is vast komen te staan dat zowel oud-wethouder Mijdam als Houtzager verantwoordelijk zijn geweest voor het miljoenendebacle. Dat wordt inmiddels door alle partijen onderschreven. Een blamage voor deze gemeente en haar inwoners. Tijd dus om van de Duivenvoordecorridor een mooi en financieel...

Al vele jaren wordt er gesproken over het renoveren van de Stompwijkseweg. Ook voor het nieuwe college staat het renoveren van de Stompwijkseweg hoog op de prioriteitenlijst. GBLV/Gemeentebelangen is daarom blij dat de Stompwijkers nu kunnen kiezen uit een aantal varianten waarbij de bereikbaarheid van Stompwijk verbeterd wordt. Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Wethouder Frank Rozenberg...

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft Hans Peter Klazenga verkozen tot lijsttrekker en de kandidatenlijst vastgesteld. De ALV ziet met Hans Peter Klazenga de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 vol vertrouwen tegemoet. Menselijke maat De Algemene ledenvergadering heeft haar waardering uitgesproken richting de gemeenteraadsfractie vanwege hun tomeloze inzet en de wijze...

Aan het begin van de vakantieperiode heeft de Raad van State uitspraak gedaan in een groot aantal zaken tegen het bestemmingsplan Landelijk gebied Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraad is in een ruime meerderheid van deze zaken in het ongelijk gesteld. Het college van B&W doet het in zijn persbericht voorkomen alsof het allemaal wel meevalt en dat...

Waar GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) steeds voor gewaarschuwd heeft, is nu door wethouder Mijdam (VVD) bevestigd: het Recreatief Knooppunt Stompwijk is onhaalbaar. Een rendabele exploitatie is onmogelijk. Een debacle waar de gemeente in de afgelopen maanden tijd, moeite en geld in heeft gestoken. De omwonenden kunnen nu opgelucht ademhalen. Ook zij zagen niets in de haalbaarheid...

Tijdens de commissie Openbaar Gebied van gisteravond werd de stand van zaken rond het Recreatief Knooppunt Stompwijk door wethouder Mijdam (VVD) toegelicht. Uit haar toelichting bleek dat er knelpunten zijn in de financiële basis van het voorstel. In het openbaar wilde zij daar niet verder op ingaan. Zij verzocht om in beslotenheid de commissie OG...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm