Onze laatste berichtenNieuws

Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten van 11 januari is het Sociaal Kompas, het beleidsplan voor het Sociaal Domein, in conceptvorm besproken. GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het na vele inspanningen in samenwerking met de maatschappelijke partners nu gereed is. Er is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt door het college en raad aan de uitvoering van...

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van 14 april riep het overgrote deel van de commissie wethouder Kist op om met de wijkverenigingen in gesprek te gaan. Dit alles na een noodkreet in het AD van voorzitter Chrit van Rensen van wijkvereniging Agora te Voorburg West. “Het belang van wijkverenigingen was voor de lokale partij GBLV/...

Recent schoof GBLV/Gemeentebelangen aan tafel bij de stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact & Educatie). Jongeren en ouderen, vrouwen en mannen, nieuwkomers uit de gehele wereld en mensen die hier in Leidschendam-Voorburg zijn geboren en getogen: de stichting IBCE brengt ze bij elkaar. Om elkaar te ontmoeten, met elkaar kennis te maken en elkaars kennis en...

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is zeer tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Na het financiële debacle in het project Duivenvoordecorridor en het opzeggen van het vertrouwen in de VVD door GBLV moest een nieuwe coalitie worden gevormd. Op initiatief van GBLV, als grootste partij in...

Met de decentralisaties in het sociaal domein (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ/WMO) komt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor een groot aantal zorgtaken naar de gemeenten. Dit zorgt bij veel mensen voor veel onduidelijkheid en ongerustheid, ook in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De fractie GBLV pleit daarom voor het aanstellen van een sociaal ombudsman, waar inwoners...

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is blij dat er eindelijk overeenstemming is tussen de gemeente en de Scoutinggroepen Satoko Kitahara en Pius XII over de overdracht van hun clubhuizen. In Leidschendam betaalden de drie scoutingverenigingen hoge huren aan de gemeente voor hun clubhuizen. De Voorburgse groepen hadden de clubhuizen in eigendom. GBLV/Gemeentebelangen had bij de bezuinigingsronde in...

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De...

Het Actiecomité Mantelzorg Voorburg heeft door zijn acties resultaat geboekt: woonzorgcentrum WZH Het Anker heeft besloten dat de kwetsbare groep dementerende ouderen niet gedwongen zal worden verhuisd. Het Actiecomité heeft daarmee wat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) betreft een grote pluim verdiend. Freek Steutel, raadslid GBLV: “Het Actiecomité heeft een prima resultaat geboekt. Het is geweldig nieuws...

GBLV is doorgaans kritisch op hoe de coalitie omgaat met uw belangen. Dat blijven we doen en daarmee komen we op voor uw belangen. Maar goed werk mag ook worden benoemd, vandaar dat wij wethouder Rensen oprecht willen complimenteren met de wijze waarop hij zich heeft ingespannen voor de buitensport. Binnenkort start een grootscheepse operatie...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm