Onze laatste berichtenNieuws

Het wijkgebouw De Poort in de Leidschendamse wijk Duivenvoorde gaat niet onder de slopershamer. GBLV/Gemeentebelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud van de wijkvereniging en het wijkgebouw. De fractie is daarom verheugd dat het college van B&W dit standpunt van GBLV heeft overgenomen. Nu sloop van de baan is, zal gekeken worden hoe energiebesparende...

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm