Onze laatste berichtenNieuws

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het college van B&W eindelijk heeft besloten iets te gaan doen aan de onlogische infrastructuur in het Damcentrum. GBLV heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd naar aanleiding van klachten van bewoners. Er is veel onduidelijkheid rond de verkeersstromen en -situaties in Leidschendam-Centrum. Automobilisten, fietsers, voetgangers en...

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft naar aanleiding van klachten van inwoners een bezoek gebracht aan de Appelgaarde te Voorburg nabij station Mariahoeve. Treinreizigers, kantoormedewerkers en gebruikers van tramlijn 6 veroorzaken dusdanige overlast dat bewoners hier helemaal klaar mee zijn! Vakantiegangers die langere tijd hun auto parkeren om met de trein naar Schiphol te gaan,...

Op initiatief van GBLV is het college verzocht te onderzoeken of een omgevingsvergunning verleend had mogen worden voor de windturbine, die sinds eind 2016 aan onze gemeentegrens staat. Gebleken is dat de vergunning van Rijkswaterstaat ontbreekt. Tevens is aan het college verzocht, bij de gemeente Den Haag aan te dringen, de gehele vergunningenprocedure nogmaals na...

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester...

GBLV/Gemeentebelangen is erg enthousiast over plannen voor de zogenaamde gebouwenschuif in het Huygenskwartier/Herenstraat. Door vier gemeentelijke panden een nieuwe bestemming te geven, biedt dit zeer verrassende mogelijkheden voor het gebied. • 100 extra parkeerplaatsen • een gemeentelijk servicepunt • de bouw van een aantal (starters)woningen • ruimte voor economische ontwikkelingen, zoals een nieuwe en grotere...

De fractie GBLV heeft aan het college van B&W gevraagd om bij het haalbaarheidsonderzoek rond de gebouwenschuif gemeentelijke panden in het Huygenskwartier Voorburg, ook de mogelijkheden te bekijken om extra parkeerruimte te maken. GBLV wil dat als optie laten meenemen bij de herontwikkeling van het pand Herenstraat 42, het voormalige gemeentekantoor. GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders geeft...

In het kader van de wensen die de gemeente heeft vastgelegd in zijn coalitieakkoord ‘Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij’ heeft GBLV/Gemeentebelangen het college vragen gesteld die de onderwerpen duurzaamheid en milieu raken. Het bevreemd GBLV namelijk dat zowel in het stadskantoor als in het gemeentehuis tot laat in de nacht de verlichting brandt. De vraag...

N.a.v. de bijeenkomst met de bewoners van de Wilgendreef in Voorburg, is duidelijk gebleken dat de parkeeroverlast aldaar van het RandstadRail station onhoudbaar is geworden; Parkeeroverlast rondom stations is niet van vandaag of gisteren. GBLV/Gemeentebelangen bepleit daarbij een structurele aanpak van de parkeeroverlast. Het instellen van een blauwe zone, is één mogelijkheid waar snel aan...

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is zeer tevreden met het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord “Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij” van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks. Na het financiële debacle in het project Duivenvoordecorridor en het opzeggen van het vertrouwen in de VVD door GBLV moest een nieuwe coalitie worden gevormd. Op initiatief van GBLV, als grootste partij in...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm