Onze laatste berichtenNieuws

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het college van B&W eindelijk heeft besloten iets te gaan doen aan de onlogische infrastructuur in het Damcentrum. GBLV heeft hier al vaak aandacht voor gevraagd naar aanleiding van klachten van bewoners. Er is veel onduidelijkheid rond de verkeersstromen en -situaties in Leidschendam-Centrum. Automobilisten, fietsers, voetgangers en...

In Leidschendam-Voorburg zijn diverse ondernemersverenigingen en businessclubs actief. De lokale economie verdient van een gemeentebestuur een blijvende actieve aandacht. Maar een gezonde gemeente kan niet zonder initiatieven, waarbij ook het goede doel aandacht krijgt. Daarom stelt gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor om, in navolging van de gemeente Den Haag,...

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft in een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur vooruit gekeken naar de acties en speerpunten voor de laatste twee jaar van deze raadsperiode. De resultaten die GBLV in de eerste helft van deze raadsperiode (2014 – 2018) heeft behaald, zijn positief. Deze lijn wil de fractie graag doorzetten. GBLV is zeer tevreden...

GBLV/Gemeentebelangen heeft met de fractie een presentatie mogen bijwonen van nieuw opgestelde plannen van Life & Garden en Vlinders aan de Vliet. De nieuwe plannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC) bieden ook voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet mogelijkheden. Ondernemers De Groot (Life & Garden) en Kienjet (Vlinders aan de Vliet) hebben een...

GBLV/Gemeentebelangen heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan ondernemer Peter de Groot van Life & Garden in het kader van de ontwikkeling van het bouwplan Duivenvoordecorridor. Tijdens dit bezoek bleek dat de gemeente aanvullende eisen stelt aan het bestemmingsplan, waardoor het geplande opschuiven van het bedrijfspand van Life & Garden geen doorgang kan vinden. Tegelijkertijd kwam...

Nadat GBLV/Gemeentebelangen twee jaar geleden aandacht heeft gevraagd voor gratis parkeren in de Corbulogarage in Voorburg, lijkt de kogel nu dan toch echt door de kerk. Het betaald parkeren wordt geschrapt en daarvoor in de plaats komt gratis parkeren, met een blauwe zone. Raadslid Frank Rozenberg heeft in de afgelopen twee jaar keer op keer...

“Van Stenen naar Mensen” De enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en...

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) heeft geschokt kennis genomen van de berichten die zijn verschenen in de media over de voorzitter van de Stichting Ondernemersfonds Oud Voorburg in relatie tot gevoerd financieel beheer. Voor de fractie was dit aanleiding om direct een verzoek in te dienen om bij de aanstaande raadsvergadering het instellen van het...

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 besloten om de lasten voor de inwoners en bedrijven te verhogen. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de lasten gelijk te houden, werd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, PvdA) en GroenLinks niet aangenomen. Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “De gemeente verwacht een overschot ...

De beperking voor winkels om op zondag open te zijn is voor de vakantie opgeheven. Niet in Leidschendam-Voorburg, want daar willen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA de lokale economie niet stimuleren. Elke euro die door de inwoners van Leidschendam-Voorburg op zondag in winkels in de regio wordt uitgegeven, is een verloren euro voor...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm