Onze laatste berichtenNieuws

GBLV/Gemeentebelangen heeft vanavond de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een video bekend gemaakt. De video sluit met een hele vette knipoog aan bij de trend van communicatiestrategen die aan image-building rond lijsttrekkers doen. Maar GBLV blijft haar principes trouw. Het gaat niet om de lijsttrekker, maar om u: Samen maken we Leidschendam-Voorburg! Bekijk de...

Rond het terrein van Mariënpark in Leidschendam staan al geruime tijd ontsierende hekken. De hekken zijn geplaatst na de sloop van delen van het Mariënpark-complex. De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft vorig jaar al aangedrongen bij het college om de hekken rond de locatie Nieuw Mariënpark weg te halen. Schriftelijke vragen en een discussie in de commissie...

Stichting Duivenvoorde is van plan om op korte termijn te starten met uitbreiding van het dienstencentrum van woonoord Duivenvoorde. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van 2012. In het bestemmingsplan is geborgd dat bij wijzigingen de inwoners hierover vooraf mogen meedenken. Op eerste vragen van de fractie van GBLV/Gemeentebelangen geeft het college van B&W aan...

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De...

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) heeft geconstateerd dat de verkeerssituatie rondom het pas vernieuwde Kwadrant en de heropende Oude trambaan in Leidschendam nog steeds niet op orde is. Voor de verkeersdeelnemers ontstaan gevaarlijke situaties. Voor GBLV alle aanleiding om daar de verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) op aan te spreken. Betonnen struikelblokken Bij de vernieuwing van het...

Tijdens de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 was er steun voor de Stadstuin Rusthout vanuit de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg). GBLV diende twee moties in: een om de Stadstuin te betrekken bij het bestemmingsplan en een ander om de Stadstuin financieel een klein steuntje in de rug te geven. Walter Rosbenders van GBLV was ter...

De beperking voor winkels om op zondag open te zijn is voor de vakantie opgeheven. Niet in Leidschendam-Voorburg, want daar willen de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA de lokale economie niet stimuleren. Elke euro die door de inwoners van Leidschendam-Voorburg op zondag in winkels in de regio wordt uitgegeven, is een verloren euro voor...

Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft besloten om de vergunningaanvraag voor de kap van 100 bomen in de wijk De Zijde in te trekken. De reden hiervoor is het massale protest vanuit de wijk tegen de kaalslag in hun wijk. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is blij met het besluit om de vergunningaanvraag in te trekken,...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm