Onze laatste berichtenNieuws

Het college van B&W stelt voor om 200.000 euro vrij te maken voor de nieuwbouw van een clubhuis voor de korfbalvereniging VEO. VEO heeft een nieuw clubgebouw nodig, als gevolg van de verplaatsing van softbalvereniging Catch naar sportpark Westvliet. De verplaatsing van Catch was nodig om een extra kunstgrasveld voor hockeyvereniging Cartouche te kunnen realiseren....

Leidschendam-Voorburg, 21 mei 2013 – De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg gaat over op papierloos vergaderen. Dit betekent dat raads- en commissieleden zelf een iPad moeten aanschaffen. In de afgelopen raadsvergadering werd hiervoor ook de onkostenvergoeding voor de wethouders verhoogd. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de onkostenvergoeding van wethouders niet te verhogen werd weggestemd door...

Het college van B&W is niet bereid om de gemeenteraad te consulteren over het wel of niet instellen van beroep tegen de uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro. Volgens het college is dit geen ingrijpende beslissing en kan het college daarom zelf besluiten. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg)...

De uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro die de gemeente Leidschendam-Voorburg aan Schouten De Jong Bouwfonds (SJB) heeft verstrekt, stond deze week op de agenda van de commissie Openbaar Gebied. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) verbaast zich over het referentiekader waarbinnen verantwoordelijk wethouder Houtzager (VVD) het besluit van...

Bij de behandeling van de kwartaalrapportages van Avalex bleek dat het Avalex-management een lening van 7 miljoen euro was aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zonder de daarvoor vereiste instemming van het Algemeen Bestuur (AB) van Avalex.  Frank Rozenberg, raadslid GBLV: “Het is echt ongelofelijk hoe Avalex opereert. Voor de zomervakantie krijgt het AB...

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van 14 januari jongstleden is een voorstel van het college besproken waarin de gemeenteraad geld gevraagd wordt voor het openhouden van het Veur Theater aan de Damlaan. Ondernemers hebben een bedrijfsplan opgesteld om samen met het theaterbestuur Ludens en het college het voormalige Theater Camuz open te houden. Belangrijkste punt...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm