Onze laatste berichtenNieuws

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat het college de jeugdwerkloosheid moet ondersteunen met Doe-projecten. Niet alleen beleidsstukken schrijven maar ook daadwerkelijk gevolg geven aan wat je schrijft. In de commissie maatschappelijke activiteiten is recent het actieplan jeugdwerkloosheid besproken. GBLV is onder de indruk van de aanpak; vooral de visie op jongeren zonder een startkwalificatie. Dat zijn jongeren, die...

In de raadsvergadering van 17 november kondigde de PvdA het al aan: een rondje door de gemeente, om te zien hoe de JOP’s (Jongeren Ontmoetings Plekken) in onze gemeente eraan toe zijn. Samen met collega-fractie GBLV/Gemeentebelangen ging de PvdA-fractie op 28 december op pad om de verschillende JOP’s te inspecteren. Veel jongeren waren er op...

Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 03 november heeft de fractie van GBLV/Gemeentebelangen aangegeven vóór behoud van het gebouw KJ44 aan de Koningin Julianaweg in Leidschendam te zijn. Het gebouw is door het vorige college aangemerkt als sloop accommodatie en dient thans als onderkomen voor jongerenvereniging Chaos. De fractie van GBLV...

De gepresenteerde onderwijsvisie biedt ruimte voor ontwikkeling van onze kinderen en is tot stand gekomen in overleg met het onderwijsveld en de maatschappelijke organisaties. GBLV/Gemeentebelangen is blij met de voorliggende onderwijsvisie die tot stand gekomen is in overleg met het onderwijsveld en de maatschappelijke organisaties. Het resultaat is een gedragen visie op onderwijs die ruimte...

Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 03 november heeft de fractie van GBLV/Gemeentebelangen aangegeven vóór behoud van het gebouw KJ44 aan de Koningin Julianaweg in Leidschendam te zijn. Het gebouw is door het vorige college aangemerkt als sloop accommodatie en dient thans als onderkomen voor jongerenvereniging Chaos. De fractie van GBLV...

Vorige week heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Rob Folkers, Ruud Martinus (Vlietpop) en Walter Rosbenders (GBLV). In het gesprek is gekeken naar de mogelijkheden om Vlietpop weer onderdeel te laten zijn van het culturele programma van onze gemeente. Tevens is gekeken naar ideeen om een breder programma te maken dan alleen een popfestival om...

GBLV/Gemeentebelangen heeft afgelopen weekend een bezoek gebracht aan vijf Scoutinggroepen in Leidschendam en Voorburg. Het schrappen van de subsidies voor jeugdleden door de huidige coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA blijkt tot ongewenste effecten te leiden. GBLV/Gemeentebelangen wil deze jeugdsubsidie zo snel mogelijk weer invoeren. Onlangs werd bekend dat Scouting Nederland met haar 25.000...

Leidschendam-Voorburg, 24 februari 2014  – Vorige week bezocht een delegatie van GBLV/Gemeentebelangen basisschool De Trampoline in Leidschendam. De school bestudeert in samenspraak met Stichting Vlietkinderen de mogelijk-heden van het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum. Een model dat in Scandinavische landen reeds wordt toegepast. Het model bestaat uit een aaneengesloten programma met afwisseling in blokken:...

“Van Stenen naar Mensen” De enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en...

GBLV/Gemeentebelangen wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij de lokale politiek, jongeren daarbij niet uitgezonderd. Om die reden is het online jongerenplatform ‘Jonge Lokalen’ op Facebook gelanceerd.  Robin van Wissen en Sija Nieuwenhuijsen zijn allebei kandidaat raadslid en de jonge gezichten van GBLV. Zij hebben samen het jeugdbeleid samengesteld in het verkiezingsprogramma onder het motto...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm