Onze laatste berichtenNieuws

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft in een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur vooruit gekeken naar de acties en speerpunten voor de laatste twee jaar van deze raadsperiode. De resultaten die GBLV in de eerste helft van deze raadsperiode (2014 – 2018) heeft behaald, zijn positief. Deze lijn wil de fractie graag doorzetten. GBLV is zeer tevreden...

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 besloten om de lasten voor de inwoners en bedrijven te verhogen. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de lasten gelijk te houden, werd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, PvdA) en GroenLinks niet aangenomen. Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “De gemeente verwacht een overschot ...

Bij een grondonderzoek op het braakliggende terrein van Mariënpark zijn op twee plaatsen enkele stukjes asbesthoudend materiaal aangetroffen. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is onaangenaam verrast door de summiere communicatie naar de omwonenden en ook door het feit dat de grond al geruime tijd is vrijgegeven, omdat het terrein asbestvrij zou zijn. “Slechts een aantal directe omwonenden...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm