Onze laatste berichtenNieuws

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen er aan. Voor bestuur en fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om de speerpunten voor het  verkiezingsprogramma met elkaar te bespreken. GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: “Dat was een zeer vruchtbare dag, vol met goede ideeën om Leidschendam, Voorburg en Stompwijk nog mooier te maken om te wonen, te werken...

GBLV/Gemeentebelangen heeft met de fractie een presentatie mogen bijwonen van nieuw opgestelde plannen van Life & Garden en Vlinders aan de Vliet. De nieuwe plannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC) bieden ook voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet mogelijkheden. Ondernemers De Groot (Life & Garden) en Kienjet (Vlinders aan de Vliet) hebben een...

Eén van de speerpunten van het GBLV/Gemeentebelangen verkiezingsprogramma was meer aandacht voor ouderen en veiligheid. In het integrale gemeentelijke veiligheidsplan dat het college van B&W van Leidschendam-Voorburg aan de gemeenteraad heeft gestuurd, is dit speerpunt overgenomen. Ook in het regionale beleidsplan van de politie is aandacht voor ouderen en veiligheid een speerpunt. Walter Rosbenders, fractievoorzitter...

De fractie GBLV heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de overname van het project Nieuw Mariënpark van Vidomes door projectontwikkelaar Blauwhoed. De nieuwe plannen die Blauwhoed in de media presenteert rond Nieuw Mariënpark bieden in de ogen van GBLV weer een kans om de omwonenden aan te laten haken bij het project....

Raadslid Freek Steutel en fractielid Robin van Wissen van GBLV/Gemeentebelangen hebben een werkbezoek gebracht aan verontruste bewoners van wijk De Zijde in Leidschendam. De geplande bomenkap is nog steeds een serieuze bedreiging voor deze mooie groene wijk. De bewoners zijn in gesprek met de gemeente, maar dit blijkt in de praktijk lastig. De bewoners hebben...

De reactie van het college van B&W op eerdere berichten over het niet nakomen van afspraken rond wijziging van het bestemmingsplan Duivenvoorde leidt tot grote verbazing bij GBLV/Gemeentebelangen. Volgens fractievoorzitter Hans Peter Klazenga verkoopt VVD-wethouder Mijdam de omwonenden met de reactie van het college een kat in de zak. In de reactie wordt gesproken over...

Stichting Duivenvoorde is van plan om op korte termijn te starten met uitbreiding van het dienstencentrum van woonoord Duivenvoorde. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van 2012. In het bestemmingsplan is geborgd dat bij wijzigingen de inwoners hierover vooraf mogen meedenken. Op eerste vragen van de fractie van GBLV/Gemeentebelangen geeft het college van B&W aan...

“Van Stenen naar Mensen” De enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en...

In het noodgebouw van het voormalige Veurs Stip in Leidschendam heeft een aantal betrokken buurtbewoners allerlei sociale initiatieven ontwikkeld voor de buurt. Wethouder Rensen (PvdA) repte vorige week echter geen woord in de richting van de commissie Maatschappelijke Activiteiten en in een informatiebijeenkomst over de buurtvisie Heuvelwijk dat dit pand deze week wordt gesloopt. De...

Tijdens de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 was er steun voor de Stadstuin Rusthout vanuit de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg). GBLV diende twee moties in: een om de Stadstuin te betrekken bij het bestemmingsplan en een ander om de Stadstuin financieel een klein steuntje in de rug te geven. Walter Rosbenders van GBLV was ter...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm