Onze laatste berichtenNieuws

Het minimabeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg kent vele regelingen, voorzieningen en subsidies. Daarmee worden de minima goed geholpen, maar het beleid heeft ook een keerzijde: als een gezin net boven de minimagrens uitkomt vervallen al die voorzieningen en ben je slechter af. Dat werkt niet stimulerend. Deze ‘armoedeval’ maakt het voor de lokale politieke partij...

Er moet een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen komen, aldus de lokale politieke partij GBLV / Gemeentebelangen. Via het energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie. Dit voorstel doet GBLV bij de eerstvolgende raadsvergadering. Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam,...

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zegt naar aanleiding van het financiële debacle rond de Duivenvoordecorridor het vertrouwen in de VVD op. Het Duivenvoordecorridor-project ging om het bouwen van 250 woningen in een extreem dure prijsklasse, waar in de vorige collegeperiode VVD-wethouders Houtzager en Mijdam verantwoordelijk voor waren. Na het aantreden van het nieuwe college bleek dat de...

De fractie GBLV is niet verbaasd dat er een tekort is geconstateerd op het project Duivenvoordecorridor. Wel is de fractie geschrokken over het enorme tekort van bijna 16 miljoen euro dat nu is geconstateerd. Het Duivenvoordecorridor-project gaat om de bouw van circa 260 woningen in een zeer hoge prijsklasse. Totaal gaat dit de gemeente volgens...

Tijdens de commissie Openbaar Gebied van gisteravond werd de stand van zaken rond het Recreatief Knooppunt Stompwijk door wethouder Mijdam (VVD) toegelicht. Uit haar toelichting bleek dat er knelpunten zijn in de financiële basis van het voorstel. In het openbaar wilde zij daar niet verder op ingaan. Zij verzocht om in beslotenheid de commissie OG...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm