Onze laatste berichtenNieuws

Ruim een jaar geleden pleitte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de huidige voortgang van dit initiatief. Via het duurzaam energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele...

Er moet een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen komen, aldus de lokale politieke partij GBLV / Gemeentebelangen. Via het energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie. Dit voorstel doet GBLV bij de eerstvolgende raadsvergadering. Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam,...

In het kader van de wensen die de gemeente heeft vastgelegd in zijn coalitieakkoord ‘Ondernemend, sociaal, duurzaam en dichtbij’ heeft GBLV/Gemeentebelangen het college vragen gesteld die de onderwerpen duurzaamheid en milieu raken. Het bevreemd GBLV namelijk dat zowel in het stadskantoor als in het gemeentehuis tot laat in de nacht de verlichting brandt. De vraag...

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter)...

GBLV/Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is voorstander van de nieuwe wijze van afvalinzameling die in het afvalbeleid wordt beschreven. Inwoners en bedrijven gaan afval aan de bron scheiden zodat de verwerking van het afval tegen lagere kosten kan. De afvalstoffenheffing kan daardoor naar beneden. Sanja Duijvestijn-van Leusden, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft nieuw beleid vastgesteld...

Het wijkgebouw De Poort in de Leidschendamse wijk Duivenvoorde gaat niet onder de slopershamer. GBLV/Gemeentebelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud van de wijkvereniging en het wijkgebouw. De fractie is daarom verheugd dat het college van B&W dit standpunt van GBLV heeft overgenomen. Nu sloop van de baan is, zal gekeken worden hoe energiebesparende...

De fractie van GBLV heeft in de commissie Openbaar Gebied aangeven dat de huidig plannen rond de Duivenvoordecorridor van tafel moeten. GBLV is niet bereid om 16 miljoen euro extra te investeren in 260 woningen in het topsegment, waar nauwelijks markt voor is. Dit geld kunnen we beter besteden aan projecten in de gemeente waar...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm