Onze laatste berichtenNieuws

Het wijkgebouw De Poort in de Leidschendamse wijk Duivenvoorde gaat niet onder de slopershamer. GBLV/Gemeentebelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud van de wijkvereniging en het wijkgebouw. De fractie is daarom verheugd dat het college van B&W dit standpunt van GBLV heeft overgenomen. Nu sloop van de baan is, zal gekeken worden hoe energiebesparende...

De reactie van het college van B&W op eerdere berichten over het niet nakomen van afspraken rond wijziging van het bestemmingsplan Duivenvoorde leidt tot grote verbazing bij GBLV/Gemeentebelangen. Volgens fractievoorzitter Hans Peter Klazenga verkoopt VVD-wethouder Mijdam de omwonenden met de reactie van het college een kat in de zak. In de reactie wordt gesproken over...

Stichting Duivenvoorde is van plan om op korte termijn te starten met uitbreiding van het dienstencentrum van woonoord Duivenvoorde. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van 2012. In het bestemmingsplan is geborgd dat bij wijzigingen de inwoners hierover vooraf mogen meedenken. Op eerste vragen van de fractie van GBLV/Gemeentebelangen geeft het college van B&W aan...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm