Onze laatste berichtenNieuws

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik...

Onlangs is een start gemaakt met het bouwrijp maken van het terrein Nieuw Mariënpark. Inmiddels is het project overgegaan van projectontwikkelaar Blauwhoed naar de Bots Bouwgroep. Bij omwonenden heerst onvrede over de wijze waarop zij over de toekomstige werkzaamheden, en daarmee de te verwachte overlast, zijn ingelicht. Naar aanleiding van berichten in de media en...

Dinsdagavond behandelt de gemeenteraad de Meerjarenbegroting 2016 – 2018. GBLV is als grootste fractie in de coalitie tevreden met de begroting zoals die voorligt. De uitvoering van het coalitie-akkoord tussen GBLV, D66, PvdA en GroenLinks ligt goed op koers in de uitvoering van het coalitieakkoord zoals dat eerder dit jaar is gesloten. Walter Rosbenders (GBLV-fractievoorzitter)...

Iedere nieuwe vergaderronde van de raad start met het informeren van niet alleen raadsleden maar ook burgers: de Open RAADhuisavond (ORA). Dinsdag 25 augustus werd de aftrap gegeven voor het nieuwe politiek seizoen 2015-2016 in wijkcentrum De Plint. In De Plint werd de nieuwe wijkatlas gepresenteerd, stelde de stichting IBCE (Interculturele Bevordering Contact & Educatie)...

De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg via het nummer 14070 is nog steeds onder de maat. Het college van B&W had na eerdere vragen van de fractie GBLV/Gemeentebelangen in januari aangegeven dat de telefonische bereikbaarheid zou verbeteren. Niets is minder waar zo blijkt uit de vele reacties die GBLV van inwoners heeft ontvangen. Zij...

Dat de nieuwe bestuursstijl van de gemeente zijn vruchten lijkt af te werpen, blijkt mede aan de grote belangstelling bij de Open RAADhuisavonden (ORA). Vooral de avonden op locatie mogen zich verheugen in een extra hoge opkomst. Iedere nieuwe vergaderronde van de raad start met het informeren van niet alleen raadsleden maar ook burgers: de...

Raadslid Freek Steutel en fractielid Robin van Wissen van GBLV/Gemeentebelangen hebben een werkbezoek gebracht aan verontruste bewoners van wijk De Zijde in Leidschendam. De geplande bomenkap is nog steeds een serieuze bedreiging voor deze mooie groene wijk. De bewoners zijn in gesprek met de gemeente, maar dit blijkt in de praktijk lastig. De bewoners hebben...

“Van Stenen naar Mensen” De enige onafhankelijke, lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen heeft haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande gepresenteerd. Er is gekozen voor het thema “Van stenen naar mensen”. Hiermee wil GBLV/Gemeentebelangen aangeven dat in de komende raadsperiode de aandacht van de gemeente moet verschuiven. De inwoners, ondernemers, verenigingen en...

GBLV/Gemeentebelangen wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij de lokale politiek, jongeren daarbij niet uitgezonderd. Om die reden is het online jongerenplatform ‘Jonge Lokalen’ op Facebook gelanceerd.  Robin van Wissen en Sija Nieuwenhuijsen zijn allebei kandidaat raadslid en de jonge gezichten van GBLV. Zij hebben samen het jeugdbeleid samengesteld in het verkiezingsprogramma onder het motto...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm