Onze laatste berichtenNieuws

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zegt naar aanleiding van het financiële debacle rond de Duivenvoordecorridor het vertrouwen in de VVD op. Het Duivenvoordecorridor-project ging om het bouwen van 250 woningen in een extreem dure prijsklasse, waar in de vorige collegeperiode VVD-wethouders Houtzager en Mijdam verantwoordelijk voor waren. Na het aantreden van het nieuwe college bleek dat de...

Voor het eerst sinds jaren zit Gemeentebelangen/GBLV in de coalitie met als wethouder Frank Rozenberg. Aangezien Rozenberg daardoor uit de Raad verdwijnt, heeft Ron Guleij zijn plaats ingenomen in de Raadszaal. Naast de toevoeging van Ron Guleij neemt ook Marien van Wijk als toegevoegd commissielid deel aan de politieke besluitvorming. Tot slot heeft Hans Peter...

In een gesprek met de lokale Omroep Midvliet heeft fractievoorzitter Hans Peter Klazenga aangegeven dat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) bereid is tot deelname aan het college van B&W na de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Voor wethouder Gregor Rensen (PvdA) was dat aanleiding om via Twitter te reageren of dan de net vastgestelde gemeentebegroting 2014 moet...

Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft besloten om de vergunningaanvraag voor de kap van 100 bomen in de wijk De Zijde in te trekken. De reden hiervoor is het massale protest vanuit de wijk tegen de kaalslag in hun wijk. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is blij met het besluit om de vergunningaanvraag in te trekken,...

Het college van B&W is niet bereid om de gemeenteraad te consulteren over het wel of niet instellen van beroep tegen de uitspraak van de Europese Commissie over de ongeoorloofde staatssteun van 6,9 miljoen euro. Volgens het college is dit geen ingrijpende beslissing en kan het college daarom zelf besluiten. De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg)...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm