Onze laatste berichtenNieuws

Afval is een onderwerp wat de gemeentelijke gemoederen erg bezig houdt. Van bijplaatsing bij containers, grofvuil wat blijft staan, overvolle gemeentelijke afvalbakken tot zwerfvuil: het is de burger niet altijd duidelijk waar deze met een klacht terecht kan. De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil duidelijkheid voor haar inwoners en stelde daarom het college 10 vragen....

GBLV/Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is voorstander van de nieuwe wijze van afvalinzameling die in het afvalbeleid wordt beschreven. Inwoners en bedrijven gaan afval aan de bron scheiden zodat de verwerking van het afval tegen lagere kosten kan. De afvalstoffenheffing kan daardoor naar beneden. Sanja Duijvestijn-van Leusden, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft nieuw beleid vastgesteld...

In de afgelopen maanden heeft de fractie van GBLV veel klachten over afval- en meeuwenoverlast ontvangen. Op veel plaatsen zijn er problemen met ondergrondse containers en zwerfafval rond deze plekken. Dit geeft overlast van ongedierte en ook van meeuwen. Sanja Duijvestijn, raadslid GBLV en fractiewoordvoerder werkgroep afvalbeleid: “De fractie heeft vragen gesteld aan het college...

De fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) zal bij de vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober aanstaande een motie indienen om af te zien van een eigen bijdrage voor grofvuil. GBLV vindt het principieel onjuist dat het financieel wanbeleid en wanbestuur bij Avalex dat heeft geleid tot miljoenentekorten, wordt afgewenteld op de inwoners. “Nadat bekend werd...

Bij de behandeling van de kwartaalrapportages van Avalex bleek dat het Avalex-management een lening van 7 miljoen euro was aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zonder de daarvoor vereiste instemming van het Algemeen Bestuur (AB) van Avalex.  Frank Rozenberg, raadslid GBLV: “Het is echt ongelofelijk hoe Avalex opereert. Voor de zomervakantie krijgt het AB...

Wijkvertegenwoordiger Ap de Heus wijst de gemeente regelmatig op de afvalproblemen in Voorburg-Noord, die zich nu ook in Voorburg-West lijken voor te doen. Tijdens de Kerstperiode was het weer raak. De containers zaten vol, afval blijft liggen, op meldingen wordt niet gereageerd met als uiteindelijk resultaat een stel geblakerde afvalcontainers. GBLV heeft vorig jaar al...

VOORBURG – Ook binnen Leidschendam- Voorburg is er verontwaardiging over het torenhoge salaris van oud Avalex-directeur Peter Floor in de afgelopen jaren. Door Bart Bakker Uit de beantwoording van schriftelijke vragen in Delft blijkt dat Peter Floor in 2010 een salaris had van 67.983 en daarna 153.034 euro in 2011 en 151.195 euro in 2012....

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm