Onze laatste berichtenNieuws

GBLV/Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Stemerdink omtrent het nut en de kosten van een milieustraat met ondergrondse vuilcontainers op de locatie Damplein voor de ingang van de Hoogvliet supermarkt, pal voor Van Rijn Culinair en Slagerij Piet Scholten. In het verleden heeft de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen aangeven de locatie...

Afval is een onderwerp wat de gemeentelijke gemoederen erg bezig houdt. Van bijplaatsing bij containers, grofvuil wat blijft staan, overvolle gemeentelijke afvalbakken tot zwerfvuil: het is de burger niet altijd duidelijk waar deze met een klacht terecht kan. De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil duidelijkheid voor haar inwoners en stelde daarom het college 10 vragen....

GBLV/Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg is voorstander van de nieuwe wijze van afvalinzameling die in het afvalbeleid wordt beschreven. Inwoners en bedrijven gaan afval aan de bron scheiden zodat de verwerking van het afval tegen lagere kosten kan. De afvalstoffenheffing kan daardoor naar beneden. Sanja Duijvestijn-van Leusden, fractiewoordvoerder afvalbeleid: “Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu heeft nieuw beleid vastgesteld...

In de afgelopen maanden heeft de fractie van GBLV veel klachten over afval- en meeuwenoverlast ontvangen. Op veel plaatsen zijn er problemen met ondergrondse containers en zwerfafval rond deze plekken. Dit geeft overlast van ongedierte en ook van meeuwen. Sanja Duijvestijn, raadslid GBLV en fractiewoordvoerder werkgroep afvalbeleid: “De fractie heeft vragen gesteld aan het college...

Wijkvertegenwoordiger Ap de Heus wijst de gemeente regelmatig op de afvalproblemen in Voorburg-Noord, die zich nu ook in Voorburg-West lijken voor te doen. Tijdens de Kerstperiode was het weer raak. De containers zaten vol, afval blijft liggen, op meldingen wordt niet gereageerd met als uiteindelijk resultaat een stel geblakerde afvalcontainers. GBLV heeft vorig jaar al...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm