Stem écht lokaal: dat is de boodschap voor al onze inwoners

maart 1, 20220
thumbnail_IMG_0903
Donderdag 17 februari is de campagnetour van GBLV/Gemeentebelangen van start gegaan, deze vond toepasselijk plaats in de werkplaats van de Stompwijkse ondernemer en internationaal rallyrijder Aad van Velsen. Het verkiezingsprogramma, de nieuwe website en de campagne activiteiten zijn gepresenteerd.
Hans Peter Klazenga, campagneleider: “De woorden die Aad van Velsen vanavond sprak over het samenstellen van zijn rallyteam waar vertrouwen en samenwerken de sleutelwoorden zijn, zijn uit mijn hart gegrepen. Wij kunnen ook alleen op basis van vertrouwen van en met de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en verenigingen ons doel bereiken! De website is weer helemaal up-to-date en we stellen daar al onze kandidaten voor. We hebben posters, flyers en filmpjes gemaakt, zodat de woorden uit ons programma tot leven komen.”
Zaken die uw leefomgeving raken
Deze verkiezingen gaan over zaken die uw directe leefomgeving raken, zaken in uw wijk, rond uw bedrijf of vereniging. Zaken die dichtbij en in de eigen gemeente worden geregeld, bereikbaarheid, duurzaamheid, voldoende woningen, voorzieningen zoals het zwembad, maar ook de lokale belastingen. Bianca Bremer, lijsttrekker: “Onze gemeente staat voor stevige uitdagingen en dat hebben wij verwoord in ons ambitieus verkiezingsprogramma. Het programma is opgesteld met de input van onze leden die wonen, werken, ondernemen, sporten, cultuur beleven, winkelen, naar scouting gaan, de bibliotheek bezoeken en genieten van het water en groen. Daarnaast hebben we ook input gehad van diverse maatschappelijke organisaties, ondernemers en verenigingen.  In het programma hebben wij een stip op de horizon gezet zoals wij denken, dat onze gemeente er over 10 à 15 jaar uit moet zien. Vervolgens hebben wij dat vertaald in concrete actiepunten voor de komende 4 jaar. Daarbij staan onze inwoners en ondernemers centraal. Wij vinden het vanzelfsprekend dat zij betrokken worden bij belangrijke ontwikkelingen. We hebben ook de expertise nodig van onze verenigingen en maatschappelijke organisaties. Immers, samen maken we Leidschendam-Voorburg!”
Woningaanbod afstemmen op wensen en behoeften
GBLV/Gemeentebelangen wil in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers en verenigingen een duurzame gemeente zijn. De ambities formuleren en het ontwikkelen van oplossingen doen we samen. Subsidie op groene daken, regentonnen en isolatie blijft beschikbaar. Bouwen en renoveren van woningen gebeurt natuurinclusief. Het woningaanbod moet afgestemd zijn op de behoefte en wensen van de inwoners, dat betekent een evenwichtig aanbod van woningen: bij nieuwbouw 30% sociale woningbouw. De woonomgeving moet schoon, veilig en groen zijn. Bouwplannen worden afgestemd met de buurt, waarbij bereikbaarheid een belangrijk onderwerp is en de problematiek rond The Mall en de Vlietbruggen moet integraal worden aangepakt.
Samen maken wij Leidschendam-Voorburg, samen met u gaan wij naar een duurzame toekomst.
Een stem op ons, is daarom een stem op uzelf!

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *