Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

februari 3, 20180

Leidschendam-Voorburg, 3 februari 2018 – GBLV/Gemeentebelangen heeft vandaag haar verkiezingsprogramma “Samen maken we Leidschendam-Voorburg!” gepresenteerd. Met de rally truck van Van Velsen Rally Sport werden Stompwijk, Leidschendam en Voorburg bezocht. De lokale en grootste partij van Leidschendam-Voorburg wilde hiermee ook benadrukken dat de drie woonkernen van de gemeente verschillen, maar samen één sterke gemeente maken.

Doorgaan op ingeslagen weg

GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga geeft aan dat GBLV/Gemeentebelangen met het verkiezingsprogramma verder wil met zaken die de afgelopen vier jaar in gang zijn gezet. Klazenga: “GBLV blijft zich inzetten voor een gemeente die niet tegendenkt, maar meedenkt met inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Een gemeente die zaken mogelijk maakt en een gemeente die inwoners serieus bij allerlei plannen betrekt.”

Veel bereikt

GBLV/Gemeentebelangen heeft in de afgelopen vier jaar laten zien dat zaken ook anders kunnen. Dossiers die al jaren sleepten zijn vlotgetrokken, zoals de aanpak van de verzakkingen in de Rietvink en van de Stompwijkseweg. De in het verleden verzwegen miljoenenverliezen in de Duivenvoordecorridor zijn aangepakt, door een nieuwe opzet met andere woningen en met nadruk op cultuurhistorie en groen. Het oude centrum van Voorburg heeft een impuls gekregen door het Huygenskwartier Voorburg. In de Herenstraat in Voorburg kan men weer terecht voor paspoorten en rijbewijzen. Cultuur staat beter op de kaart. Voor ondernemers is de precario en het OZB-gebruikersdeel afgeschaft.

Never change a winning team

Klazenga: “Met het team van raadsleden en wethouder hebben we veel bereikt. Met die ervaring wil GBLV/Gemeentebelangen de komende vier jaar het lokale, onafhankelijke geluid verder laten horen. Het huidige team wijzigt nauwelijks. Met onze wethouder Bianca Bremer, die zich snel en goed ingewerkt heeft, en met Frank Rozenberg hebben we ook bestuurlijk volop ervaring om verder te gaan met zaken waar Voorburg, Leidschendam en Stompwijk baat bij hebben. Never change a winning team!”

Positief!

Met het motto “Samen maken we Leidschendam-Voorburg!” wil GBLV/Gemeentebelangen ook positiviteit uitstralen. Klazenga: “We hebben een prachtige gemeente met drie verschillende kernen met volop kansen voor iedereen om daar nog mooier in te wonen, te werken of te verblijven. Laten we die kansen dan ook met elkaar benutten. Dat doe je niet door over van alles en nog wat klagen of daar maar over te blijven praten, maar door zaken met elkaar aan te pakken en te verbeteren. De economie zit gelukkig weer in de lift, dus ook dat zit mee.”

Negen speerpunten

In de negen speerpunten uit het GBLV-verkiezingsprogramma en de overige programmapunten klinkt dit ook door. Inzetten op de drie krachtige woonkernen, meedenken in plaats van tegendenken, beter betrekken van inwoners bij beleid, geen gepraat over maar actiegericht inzetten op versterking van de lokale economie, verbeteren van de bereikbaarheid voor het verkeer, maatwerk ondersteuning voor jeugd en ouderen, duurzaamheid, een goede balans tussen onderwijs, sport en cultuur en waarborgen van goede zorg.

Aandacht en waardering

Het GBLV-verkiezingsprogramma gaat op een groot aantal onderwerpen in, waarbij goed geluisterd is naar allerlei zaken die in de gemeente spelen of moeten gaan spelen. In het verkiezingsprogramma is dat zo concreet mogelijk vertaald. Klazenga tot slot: “Wat ik zelf in het GBLV-verkiezingsprogramma erg mooie punten vindt, is waar het gaat om aandacht en waardering voor wat mensen en organisaties in onze gemeente doen. Voer als gemeente weer een cultuurprijs in. Waardeer ook de inzet van jongeren in onze gemeente met een lintjesregen, vergelijkbaar met de happening voorafgaand aan Koningsdag. Ik hoop dat we dat dit jaar op zes december – de dag voor de verjaardag van de Kroonprinses – voor het eerst kunnen doen!”

Stem lokaal in het stemlokaal

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Laat uw stem niet verloren gaan en stem lokaal in het stemlokaal. Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

Het GBLV-verkiezingsprogramma “Samen maken we Leidschendam-Voorburg!” is te downloaden op onze website

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *