Raadsvergaderingen 7 en 8 november 2023

november 9, 20230
Begrotingsraad 2023

Inwoners centraal

Op 7 november stelde de gemeenteraad de tussentijdse rapportage vast. De rapportage vermeld de voortgang van beleid op verschillende taakvelden. GBLV gaf aan dat inwoners en ondernemers centraal moeten staan en riep op om de gevolgen van uitstel van beleid voor hen concreet te maken.

Begrotingsraad 8 november.

De wereld is volop in beweging. Oorlogen, polarisatie, woningtekort en verkiezingen bepalen het nieuws. “Eén factor is gelukkig niet veranderd, dat is hetgeen waarom en namens wie wij hier zitten, de inwoners ondernemers en maatschappelijke instellingen van Leidschendam Stompwijk en Voorburg. Laten wij hen als stabiele factor centraal zetten in ons beleid en keuzes.” Met deze woorden startte fractievoorzitter Walter Rosbenders zijn betoog voor de begrotingsraad.

GBLV deed de oproep aan verschillende instellingen binnen de gemeente om samen te werken en de inwoner centraal te zetten. Niet de instelling of zorgverlener in de hoofdrol, maar de mens die deze instellingen nodig heeft. Samenwerken op waardecreatie. Volgens GBLV is het wenselijk dat de gemeenteraad aan de voorkant een kaderstellende rol pakt om te kunnen sturen op waar het volgens GBLV écht omgaat: de inwoners, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers. Samen maken wij Leidschendam-Voorburg!

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *