Raadsvergadering 7 december 2021

december 8, 20210

 

Kinderen, sociale woningbouw, tuinen en belasting

In het spoeddebat over de ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen, was het al snel duidelijk. De wethouder bleef maar allerlei initiatieven en maatregelen opdreunen waarmee ze voor kinderen aan de gang was. Waarom ze dan kinderen die hulp nodig hebben toch onvoldoende weet te bereiken, bleef een raadsel. Wij geven haar nu het voordeel van de twijfel en zijn zeer benieuwd wat de resultaten van alle plannen zijn.

Sociale woningbouw komt in de gemeente nauwelijks van de grond. Een motie op initiatief van D66 om een duidelijk signaal af te geven dat er genoeg dure woningen worden gebouwd, kon op een brede steun rekenen in de raad. 

Een voorstel voor een nieuwe Nota Grondprijsbeleid bevatte regels die het voor woningcorporaties moeilijker maken om sociale woningbouw te realiseren. De wethouder Financiën had dat in de raadscommissie ontkend en ook aangegeven dat de woningcorporaties akkoord waren. Beide zaken bleken niet waar en hij moest – een beetje pijnlijk – zijn voorstel terugtrekken.

Dezelfde wethouder kreeg ook als huiswerk mee om nog voor de Kerst met de Amateur Tuinvereniging Nicolaas Beetslaan in gesprek te gaan over hun plannen om de accommodatie te verbeteren. Tot slot ging de raad akkoord met een voorstel van GBLV om de toeristenbelasting te verlagen voor kleinschalige logeeradressen. 

Wij wensen u een goede decembermaand!

 

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *