Raadsvergadering 25 januari

januari 26, 20220

Vertrouwen herstellen!

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft in het debat over het onderzoek naar de moskee grote zorgen geuit over de wijze waarop er gehandeld is rondom de geheime onderzoeken van het NTA. Tal van zaken zijn hier fout gegaan. Zo zou de toenmalige burgemeester Tichelaar de raad voorlichten. Dit moest fysiek, maar daar kwam het niet vanvanwege COVID-19. Wat raadslid Maurice Hartsinck betreft,een twijfelachtig uitleg.

Duidelijk is dat een juridische grondslag ontbrak voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Verder heeft de gemeente haar eigen privacybeleid geschonden en is de waarschuwing van de de Functionaris Gegevensbescherming,genegeerd. Hartsinck gaf aan dat hier lessen voor de toekomst uit getrokken dienen te worden. Het zal veel inzet vergen vanuit de gemeente de goede relatie met het moskeebestuur en de bezoekers te herstellen.

GBLV vecht voor Oranje!

De komende gemeenteraadsverkiezingen lijken wellicht belangrijker dan de inwoners van het Oranjekwartier. GBLV/Gemeentebelangen was onaangenaam verrast door het gebrek aan steun in de raad om sloop van het Oranjekwartier te voorkomen. Een groot deel van de raad verschool zich achter procedures en zei sloop niet te kunnen voorkomen. Hierbij zou een monumentale status soulaas kunnen brengen.

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *