Raadsvergadering 21 maart 2023

maart 22, 20230

Welkom

De 1e raadsvergadering in Huize Swaensteyn voor onze nieuwe burgemeester is een feit: welkom! Een warm welkom ook aan het nieuwe CU-commissielid Giulia Olenroot.

Groene speeltuin Gravenwijk

Loon naar werken voor het Platform Gravenwijk. De ooit tijdelijk ingerichte speeltuin op de groenstrook aan de Gravin Catharinalaan te Leidschendam wordt blijvend behouden. Fijn,dat wethouder Bremer de grond hiervoor afstaat en niet claimt voor woningbouw. De motie, die GBLV/Gemeentebelangen indiende werd raadsbreed ondersteund. In de motie werd specifiek benoemd in de voorbereiding naar een plan van aanpak de jeugd uit de wijk, basisschool De Trampoline en een vertegenwoordiging van het Platform te betrekken.

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH)

Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het actualiseren van de Strategisch Agenda van de Metropoolregio RotterdamDen Haag voor de komende 4 jaar. 23 gemeenten trekken samen op om het economisch vestigingsklimaat te versterken en de bereikbaarheid in en van onze regio te verbeteren. Dat wordt gedaan om de mensen die er wonen, werken en leven een betere toekomst te geven. Over de zienswijze van de MRDH werd uitgebreid gedebatteerd.

Sanja Duijvestijn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *