Raadsflits: Verbinden Vertrouwen Voortgang

juli 21, 20220
WhatsApp Image 2022-07-08 at 2.30.14 PM

In 2 raadsvergaderingen voor het reces sprak de raad o.a. over de jaarstukken van 2021 (de complimenten aan oud-wethouder Rouwendal), kadernota en het coalitieakkoord. Een akkoord, waar wij veel positieve reacties op kregen vanuit de inwoners. Enkele punten, die geroemd werden: de aandacht voor het buitengebied, aandacht voor innovatie, het lang verwachte afschaffen van de hondenbelasting, expliciet inwoners te raadplegen over HOV Binckhorst/CID (uniek t.o.v. de omringende gemeenten), de nek uit durven steken door Huygenstunnel te agenderen, aandacht voor muziekonderwijs en cultuur, out of the box denken en wijkverenigingen die weer bij een ‘eigen’ wethouder terecht kunnen.

Het college heeft lef getoond om het Oranjekwartier de gemeentelijke monumentale status te geven. Niet alleen uit cultuur historisch perspectief een goede keuze, maar ook voor de sociale cohesie in de wijk. Bovendien voorkomt het een hoop sloopafval. Sloopafval is de grootste afvalstroom in Europa zo stond afgelopen weekend te lezen in een artikel van Trouw. Conclusie: renovatie is minder milieubelastend.

Fractievoorzitter Walter Rosbenders deed de handreiking om het coalitieakkoord vooral met zijn allen in te vullen: “Laten we als raad waar mogelijk samen optrekken. Door met elkaar verbinding te zoeken, geeft dat vertrouwen en voortgang.”

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *