Pluim voor Actiecomité Mantelzorg Voorburg

september 6, 20131

Het Actiecomité Mantelzorg Voorburg heeft door zijn acties resultaat geboekt: woonzorgcentrum WZH Het Anker heeft besloten dat de kwetsbare groep dementerende ouderen niet gedwongen zal worden verhuisd. Het Actiecomité heeft daarmee wat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) betreft een grote pluim verdiend.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Het Actiecomité heeft een prima resultaat geboekt. Het is geweldig nieuws voor de bewoners en hun familie, allen inwoners van Leidschendam-Voorburg, dat die gedwongen verhuizing van de baan is. Een paar weken geleden heeft het Actiecomité de GBLV-fractie benaderd na onze eerdere inzet voor dementerende ouderen waarvoor geen plek in de gemeente is. We hebben goed naar het verhaal van het Actiecomité geluisterd en hen vervolgens, waar dat gevraagd werd, advies en bijstand verleend. WZH Het Anker is nu gelukkig terugkomen op het eerder genomen besluit om de groep kwetsbare ouderen gedwongen te verhuizen. Schrijnende situaties zijn hierdoor voorkomen.”

Voor GBLV is de kous hiermee nog niet af. Steutel: “De recente ontwikkelingen bij WZH maken duidelijk dat de veranderingen in de wetgeving instellingen zoals WZH dwingen tot nieuw beleid. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar de wijze waarop dit wordt afgedwongen naar bewoners is zorgelijk. Het is in deze situatie pijnlijk duidelijk geworden dat de bewoner niet wordt gehoord. Nog pijnlijker is dat het in onze gemeente ontbreekt aan visie en beleid gericht op ouderen. De reactie van het college van B&W op de commotie die ontstond rond Het Anker was dat men er niet over ging. Dat is natuurlijk onzin. De gemeente heeft gewoon een taak om te zorgen dat er voldoende plekken voor deze groep ouderen in de gemeente beschikbaar zijn. In die “groene woonstad” waar het college het steeds over heeft, moet toch ook plek zijn voor deze groep vergrijzende groep ouderen?”

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van maandag 9 september zal GBLV vragen stellen aan de wethouder over de visie van het college op het ouderenbeleid in onze gemeente en het niet willen oppakken van de verantwoordelijkheid als het gaat om deze groep ouderen.

Robin

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *