Onze visie:

  • De eigen kracht van de samenleving én de inwoners staat centraal in de zorgverlening. De gemeente draagt bij aan het versterken van die eigen kracht als iemand hulp nodig heeft. Om die hulp passend en betaalbaar te houden wil GBLV een sterke, actieve en doelgerichte samenwerking tussen gemeente, inwoners, organisaties en instellingen bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid; 
  • Een integrale visie op het ouder worden waarin zorg, wonen, activiteiten en voorzieningen op elkaar worden afgestemd; autonomie van de oudere is daarbij het uitgangspunt
  • Aandacht voor de jongeren in onze gemeente die jeugdzorg nodig hebben. De zorg is nu nog vaak versnipperd en helpt jongeren onvoldoende bij hun soms complexe problemen

Waar staan we voor:

  • Bij GBLV telt de menselijke maat bij besluitvorming rondom zorgvoorzieningen. Wij willen ondersteuning naar behoefte, waarbij de persoonlijke omstandigheden van de inwoners centraal staan; 
  • Snelle verstrekking van noodzakelijke hulpmiddelen en diensten in het sociale domein;
  • We ondersteunen actief initiatieven van inwoners en organisaties om gezamenlijk eigen hulp en zorg te organiseren of in te kopen; 
  • De gemeente is consequent en herkenbaar in haar ondersteuning zodat iedere inwoner, zorgaanbieder, vrijwilliger en mantelzorger zekerheid kan ontlenen aan het handelen van de gemeente;
  • We versterken de rol van Leidschendam-Voorburg in de regionale samenwerkingsverbanden om meer en beter resultaat te behalen in inkoop en uitvoering van Jeugdbeleid, Jeugdzorg, WMO;
  • GBLV wil meer aandacht voor preventie; we moeten voorkomen dat inwoners in een onnodig complexe of schrijnende situatie terechtkomen. De grenzen aan wat vrijwilligers en mantelzorgers kunnen doen moeten we samen bewaken.