Werk en inkomen

Onze visie:

  • Inkomen en werk zijn belangrijk grondslagen voor een kansrijk leven; Iedereen moet de kans krijgen hierbij aan te sluiten. GBLV wil de kansen van de regionale arbeidsmarkt benutten en daarbij past een sterke rol van Leidschendam-Voorburg in regionale samenwerking met andere gemeenten, ondernemers en scholen.
  • Een adequaat armoedebeleid: dit moet in de eerste plaats worden gericht op concrete acties die de oorzaak van armoede wegnemen. Het verstrekken van voorzieningen, omdat men het financieel minder heeft, maakt onderdeel uit van het beleid.

Waar staan we voor: 

  • Regionale aanpak van begeleiding naar werk met behulp van bemiddelingsorganisaties waardoor de regionale arbeidsmarkt wordt benut;
  • investeren in werk en inkomen en waar nodig verlenging van het minimabeleid
  • Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Voorlichting gericht op toekomstperspectief en eigen verantwoordelijkheid ter voorkoming van schulden  
  • Effectieve armoedebestrijding door onderliggende problemen aan te pakken en voorkoming van de armoedeval;
  • Activiteiten ondersteunen die inwoners helpen met een taalachterstand;
  • Actieve inzet om werkloosheid en schuldenproblematiek tegen te gaan. 
  • Ooievaarspas kan gebruik worden binnen verenigingen en bij verenigingen worden gekeken welke knelpunten de huidige regeling heeft