Onze visie:

In onze gemeente is het veilig wonen, werken, recreëren en verblijven

Waar staan we voor:

 • We willen minimaal een verdubbeling van het aantal Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA´s);
 • Wij willen vaste wijk- en winkel BOA´s;
 • We behouden ons eigen politiebureau;
 • (Wijk)agenten zijn meer zichtbaar op straat (te voet, per fiets);
 • Politie als partner op school;
 • Veiligheidsclusters in de wijk, samenwerking van Politie, BPT´s, BOA´s;
 • Aanpak rattenplagen en overlast meeuwen 
 • Schone openbare ruimte;
 • Aanpak cybercrime vooral voor ouderen;
 • Aanpak ondermijning;
 • Extra veiligheid rondom jeugdinstelling Schakenbosch en Leidschendam-Noord;
 • Voorkoming van radicalisering en extremisme.
 • In elke kern komt er tijdens Oud en Nieuw een feest waarbij een show wordt gegeven met bijvoorbeeld lasers en drones gericht op vermindering vuurwerkoverlast.