Openbare ruimte

Onze visie:

 • Leidschendam-Voorburg is een schone, groene leef- en werkomgeving
 • De openbare ruimte in Leidschendam, Stompwijk en Voorburg voldoet aan de eisen van schoon, heel en veilig;
 • Alle basisvoorzieningen in de openbare ruimte zoals bv de bestrating van wegen en paden, voorzieningen om te recreëren of te sporten, de openbare verlichting, zijn op orde;
 • Voorzieningen als het ophalen van huisafval, grofvuil, en riolering is op orde en blijft betaalbaar.

Waar staan we voor: 

 • Wij willen een schone, groene en veelzijdige openbare ruimte;
 • De openbare verlichting is LED en gaat aan waar het nodig is, al dan niet automatisch; 
 • Het grondwater is overal op peil, kruipruimtes lopen niet meer onder; 
 • Speel- en losloopgebieden voor honden met daarbij behorende voorzieningen;  
 • Met wijkbewoners in gesprek over hun eigen leefomgeving, waar ligt de behoefte, wat kan beter;
 • Trottoirs moeten obstakel vrij zijn (geen huurscooters op parkeren!)  
 • Gezamenlijk groenbeheer in wijken om cohesie te versterken;
 • Meer inzet op onkruidbestrijding; o.a. bestrijding van Zevenblad en Japanse knop;
 • Voldoende waterberging om overlast bij hevige regenval te voorkomen;
 • Hittestress bestrijding door het stimuleren van een groene omgeving, tegelwippen stimuleren
 • Zwerfvuil gaan we actief bestrijden