Onze visie:

 • Alle kinderen en jongeren moeten in alle wijken in een veilige leef- en woonomgeving kunnen opgroeien; 
 • Scholing en meedoen in de maatschappij is een vanzelfsprekendheid, er zijn voldoende verenigingen (sport, cultuur, scouting) waar een aanbod is dat aansluit op de behoefte van de kinderen en jongeren;
 • Kinderen en jongeren die hulp nodig hebben krijgen dat, maar dat vereist ook inzet van de jongeren zelf;
 • Er zijn woningen beschikbaar specifiek voor jongeren (zie hoofdstuk wonen);
 • Jongeren kunnen gemakkelijk in contact komen met de gemeente op een wijze die jongeren aanspreekt op het gebied van onderwijs, gezondheid, wonen en werk en inkomen.

Waar staan we voor:

 • Alle kinderen en jongeren hebben recht op goed onderwijs en krijgen daarvoor de juiste middelen; dat betekent dat werkende ouders met een minimumloon ook (financieel) ondersteund worden;
 • Er moet voldoende aanbod zijn van vrijetijd activiteiten op het gebied van sport, cultuur en/of scouting; 
 • Project starten waarbij we de kinderen en jongeren informeren over de bereikbaarheid en de rol van de gemeente op het gebied van gezondheid, onderwijs en werk; 
 • De gemeente biedt stageplaatsen aan voor jongeren;
 • De gemeente legt een koppeling tussen jongeren en ouderen in de gemeente (persoonlijke ontwikkeling jongeren stimuleren,
  sociale cohesie in de wijk versterken, eenzaamheid verlichten, etc.)
 • Kinderen en jongeren krijgen in specifieke wijken extra aandacht. De gemeente treedt hierin samen op met partners, waaronder verenigingen;
 • Verenigingen worden gestimuleerd om de kracht van jongeren als vrijwilliger (of stagiair) te gebruiken en te ondersteunen; 
 • Er komt een jongeren(advies)raad;
 • Inventariseer waar behoefte is aan hangplekken in de buitenruimte
 • Gezond opgroeien van jongeren stimuleren door:
  • 18 – feesten te (laten ) organiseren
  • voorlichting
  • openstellen van verenigingsgebouwen om te chillen (in overleg met de verenigingen) 
  • lachgas verbod instellen
 • Wethouders en ambtenaren komen regelmatig langs op scholen voor een inloopspreekuur