Onze visie:

 • Gemeente Leidschendam-Voorburg is een financieel sterke, gezonde en zelfstandige gemeente
 • We hebben een structureel begrotingsevenwicht
 • De begroting en de jaarrekening is transparant, leesbaar en begrijpelijk voor onze inwoners

Waar staan we voor:

 • Geen lastenverzwaring, tenzij strikt noodzakelijk, voor onze inwoners;
 • Afschaffing van de hondenbelasting;
 • Verlaging van de afvalstoffenheffing;
 • Verlaging van de rioolbelasting;
 • Kostendekkende tarieven;
 • Ondersteuning voor startende ondernemers;
 • Subsidies voor verenigingen en maatschappelijke organisaties eerlijk verdelen;
 • Enecogelden gebruiken om onze gemeente te verduurzamen;
 • Jongeren helpen met financieren van eerste woning;
 • Belastingvoordeel bij woningen met A label;
 • Beloning voor groene tuinen;
 • De gemeente koopt duurzame energie in om kosten inwoners te verlagen.