Onze visie:

 • De gemeente denkt mee om ondernemen makkelijk te maken en zorgt voor ondersteuning waar mogelijk
 • De Westfield Mall of the Netherlands is een belangrijke economische pijler voor de gemeente, maar de belangen van de omwonenden moet integraal onderdeel zijn van gemeentelijke plannen rondom de Mall
 • De overige winkelgebieden zoals het Huygenskwartier, de Julianabaan en het Damcentrum zullen zich qua beleving sterker moeten profileren om aantrekkelijk te blijven in het groeiende aandeel van online winkelen. De aantrekkingskracht van de Mall gebruiken om bezoekers ook te verleiden om bijvoorbeeld het Huygenskwartier of het sluisgebied te bezoeken
 • Agrarische bedrijvigheid en tuinbouw horen bij Leidschendam-Voorburg
 • Recreatie- en toerisme zijn een economische factor die voor de drie kernen als overkoepelend thema gelden
 • Startups zorgen voor een creatief en innovatief ondernemerschap en de gemeente faciliteert dit met bedrijfsverzamelgebouwen

Waar staan we voor:

 • De afhandeling van vergunningen moet transparant en snel plaatsvinden, gericht op het faciliteren van ondernemers (meedenken in plaats van tegen denken)
 • De Vlietdagen in de huidige vorm vervangen door een Vlietevenement in Leidschendam en een evenement zoals A Walk In The Park in Voorburg 
 • Een evaluatie van het revitaliseringsproject Huygenskwartier Voorburg om te zien op welke aspecten bijsturing noodzakelijk is met de betrokken partners
 • Het verminderen van sluipverkeer in Leidschendam-Centrum door de Damlaan aantrekkelijk te maken als winkelstraat (wel verblijfsgebied, geen doorgaande route)
 • Het revitaliseren van de Julianabaan, met de combinatie van de bibliotheek en Theater Ludens als een belangrijke katalysator voor de versterking van de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum
 • Het formuleren van een agrarisch beleid voor de gemeente, waarbij de agrarische sector (boerenbedrijven, tuinbouwbedrijven, toeleveranciers en verwerkende bedrijven) als economische kans voor de gemeente worden gezien
 • Zzp’ers, startups e.d. faciliteren met passende bedrijfshuisvesting, ook thuiswerk HUBS worden gefaciliteerd
 • De mooie mogelijkheden voor recreatie en toerisme in de gemeente verdienen een (boven)regionale marketing
 • Recreatieve mogelijkheden Vlietland verder benutten
 • Een apart loket in het servicekantoor waar inwoners, verenigingen  of ondernemers van A tot Z worden geïnformeerd en ondersteund bij een vergunningaanvraag