Onze visie:

 • We willen in nauwe samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke instellingen, huiseigenaren, energie- en afvalwerkingsbedrijven en (buur)gemeentes een duurzame gemeente zijn. Ook ambities formuleren en het ontwikkelen van oplossingen doen we samen. 
 • Alle woningen zijn in 2030 geïsoleerd en zoveel als mogelijk voorzien van groene daken, wijken zijn aardgasvrij, stroom wordt duurzaam opgewekt;
 • In 2030 is onze gemeente Zero Waste; hierin trekken we samen op met (buur)gemeentes die dezelfde doelstellingen hebben. 
 • Inwoners en ondernemers zijn zich bewust van de uitstoot en het afval dat men produceert en men maakt bewust keuzes om dit te verminderen;
 • Duurzaamheidsmaatregelen moeten passen binnen onze gemeente. Leidschendam-Voorburg moet geen zelfvoorzienend klimaatneutraal eiland worden in de regio (windmolenpark is niet aan de orde in onze gemeente).
 • Ook duurzame energie uit andere landen moeten we kunnen benutten door hiermee verbindingen aan te gaan.

Waar staan we voor:

 • Er komt één wethouder met alleen wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid in de portefeuille. 
 • Een integrale aanpak van wonen en duurzaamheid is noodzakelijk.
 • Onderzoek naar maatregelen op het gebied van duurzaamheid die ook de bereikbaarheid e.d. verbeteren. Bijvoorbeeld milieuzones rond de sluis
 • Uitwerking en uitvoering van de lokale energietransitie (LES) en de Transitie Visie Warmte (TVW) doen we samen met inwoners en ondernemers
 • Stappenplan voor aardgas vrije wijken: in 2024 zijn de eerste wijken aardgasvrij.
 • Subsidie op groene daken, regentonnen en isolatie is en blijft beschikbaar
 • Het bouwen en renoveren van woningen gebeurt natuur inclusief 
 • Stimuleren van verenigingen, coöperaties en maatschappelijke instellingen om duurzaamheid op te nemen in hun jaarplannen en ten uitvoer te brengen. 
 • In 2022 komen we met een stappenplan voor Zero Waste. Hierbij wordt samen met inwoners, ondernemers en verenigingen gekeken naar de ambities en de mogelijkheden afval en plasticgebruik te verminderen; Financiële hulp is mogelijk en de gemeente (als organisatie) geeft het goede voorbeeld en is in 2026 Zero Waste
 • Onderzoek of inwoners en ondernemers die investeren in energiemaatregel minder WOZ kunnen betalen of op andere manier een financiële stimulans krijgen
 • In 2026 is de gemeente CO2 neutraal en als dat niet lukt wordt de CO2 gecompenseerd door het planten van bomen in onze gemeente.  Ook inwoners en ondernemers worden uitgenodigd om dit te doen en kunnen hun CO2 compensatie realiseren via boomprojecten in de gemeente;
 • Bij aanleg kunstgrasvelden ook kijken naar nieuwe technieken om regenwater op te vangen en te hergebruiken en niet direct lozen op het riool;
 • Alle daken van gemeentelijke gebouwen zijn groen of hebben zonnepanelen.
 • Onderzoeken of de gemeente middels collectieve groene energie inkoop de duurzaamheid kan vergroten en de energiekosten voor inwoners, bedrijven en verenigingen kan verlagen