Cultuur, onderwijs en sport

Onze visie:

 • Een goede balans tussen onderwijs- en sport- en culturele voorzieningen maakt onze gemeente een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken
 • Cultuur, onderwijs, sport en ook scouting dragen bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van kinderen
 • Goed onderwijs op scholen gaat kansenongelijkheid tegen
 • De gemeente kent een groot aantal binnen- en buitensportaccommodaties die efficiënt en effectief moeten worden benut

Waar staan we voor:

 • Sport en bewegen in de openbare ruimte / wijken stimuleren met extra aandacht voor kwestbare groepen door inzet van coaches
 • Balans brengen in de aandacht en budget voor cultuur, sport en scouting. Dit betekent onder andere aandacht voor structureel budget voor muziekonderwijs en culturele evenementen.
 • Benut de kracht en uitstraling van lokale helden op het gebied van sport of cultuur
 • De onderwijsinstellingen en de gemeente gezamenlijk de uitdaging om particuliere huiswerkbegeleiding overbodig te maken door goed onderwijs te verzorgen of door huiswerkbegeleiding na schooltijd, maar op school aan te bieden
 • Onderwijsgebouwen moeten voldoen aan de ventilatienormen van het RIVM (zonder in de winter de ramen open te moeten zetten)
 • Een duidelijke keuze maken rond Museum Swaensteyn: of de mogelijkheid bieden om spraakmakende exposities te organiseren en daar ook fysiek ruimte voor bieden of het museum beperken tot de oudheidkundige kamer Leidschendam-Voorburg
 • Investeren in het potentieel van Museum Huygens’ Hofwijck door uitbreiding van de expositiecapaciteit, bijvoorbeeld op het Stationsplein
 • Een beter inzicht en voorspelbaarheid van de kosten van de binnen- en buitensportaccommodaties. 
 • Verder ondersteunen van sport, cultuur en scouting bij het maatschappelijk verantwoord verenigen
 • Mountainbikeroute in Vlietlanden maken en zo mogelijk aansluiten op route Zoetermeer