Bereikbaarheid

Onze visie:

 • Onze gemeente heeft een goede infrastructuur voor mobiliteit waarbij veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers centraal staat. De gemeente is vanuit de regio via goed openbaar vervoer en snelwegen bereikbaar. Ook de doorstroming van verkeer is verbeterd!  
 • Onze geparkeerde auto´s gaan zoveel als mogelijk ondergronds of centraal. Onze fietsen en scooters kunnen we kwijt in (bewaakte) fietsenstallingen bij winkel- en sportgebieden.
 • We gaan onderzoek doen naar alternatieve vormen van mobiliteit waaronder vervoersbewegingen door de lucht; bv een kabelbaan 
 • Geen vervuilende (vracht)auto´s, motoren binnen de gemeentegrens

Waar staan we voor:

 • Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds)
 • Goede fiets en wandelpaden
 • Parkeren zoveel als mogelijk onder de grond en parkeerhubs op strategische plekken
 • Parkeren blijft gratis
 • Vanuit retail gekochte spullen thuis laten bezorgen zodat bezoekers op fiets of met OV kunnen winkelen
 • Onderzoek naar kabelbaan van bv Forepark naar the Mall, om het verkeer te ontlasten en eventueel naar andere richtingen zoals bv het strand
 • Een integraal plan (langere termijn) met kennis en betrokkenheid van bewoners en ondernemers opgesteld om de Vlietbruggen, situatie rond the Mall, het Damcentrum en knelpunten in onze gemeente te ontlasten. Financiering vanuit Enecogelden 
 • Samen met Den Haag en de Provincie de N14 aan te passen voor een verbeterde verkeersstroom. Onderzoek naar een extra tunnelbuis om de verkeersstromen van en naar Den Haag, de kust en/of The Mall of the Netherlands beter te kunnen beheersen.
 • Onderzoek naar de rijrichting rondom de Mall om de parkeervoorzieningen te bereiken zonder overlast omwonenden (bijvoorbeeld zo min mogelijk kruisende wegen door rijrichting eenzijdig te maken)
 • Onderzoek naar Huygenstunnel (A12 ondergronds) en doorstroming naar Binckhorst
 • Kruispunten en stoplichten sterk verminderen op de toegangswegen naar de N14. Kruispunten die niet noodzakelijk zijn laten vervallen en andere kruispunten vervangen door (dubbele) rotondes. Minder stoplichten
 • Goede aansluiting tussen de tramhalte Mall en het winkelgebied door bijvoorbeeld een loopbrug
 • De verkeersinformatie systemen die in 2022 worden geplaatst optimaliseren en desnoods uitbreiden om een goede doorstroming te creëren vooral op en richting de N14
 • Onderzoek naar parkeermogelijkheden onder Cartouche en tennispark Overdam
 • Onderzoek Lammermarkt constructie in Leiden voor bv de Kom in het Forepark (een ondergrondse parkeergarage)
 • Optimaliseren openbaar vervoer tbv de bereikbaarheid van the Mall, maar ook inzet van shuttlebusjes/pendelbussen
 • Wegennet per wijk en met de wijkbewoners aanpassen; 30 km, éénrichting, versmallen, verbreden
 • Bouwlocaties niet als postzegel zien, verkeer en vervoer breder bekijken
 • Het Damcentrum autoluw maken. Motorvoertuigen zijn hier te gast en Damlaan anders inrichten en bv het visgraad parkeren realiseren
 • We gaan eerst naar de infrastructuur kijken vóórdat we gaan bouwen
 • Wij willen milieuzones binnen onze gemeente; dit houdt in dat vervuilende voertuigen niet meer naar binnen mogen; als eerste in het Damcentrum
 • PR terrein bij Mariahoeve openhouden
 • Geen hoogwaardig OV Binckhorst via Prinses Mariannelaan, geen aantasting van Opa´s veldje Huygens Hofwijck en de scouting
 • Meer recreatieve aanlegplaatsen voor pleziervaart (bijvoorbeeld insteekhavens in Huygenskwartier