Parkeernormen voor ontwikkellocaties

november 14, 20230
IMG_2723

GBLV heeft zich uitgesproken voor de door het college voorgestelde maatwerk aanpak bij het hanteren van parkeernormen voor ontwikkellocaties. Alleen op deze wijze is de beoogde bouwopgave te realiseren met een goede kwaliteit van de leefomgeving.

Bij maatwerk aanpak wordt met de parkeernormen aangesloten bij de mobiliteitsbehoefte van een gebied, rekening houdend met de reeds aanwezige of nog te realiseren vervoersfaciliteiten; zoals een metro-, tram- of treinstation.

Ook voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen voor fietsers zijn hierbij van groot belang. GBLV-raadslid Koos van Wissen vindt dat er duidelijke eisen gesteld moeten worden aan het aantal fietsparkeerplaatsen bij ontwikkellocaties om het gebruik van de fiets, al dan niet in combinatie met openbaar vervoer, te stimuleren als aantrekkelijk alternatief voor de auto. Daarnaast is volgens hem ook de beschikbaarheid van voldoende deelauto’s van belang, om een goed alternatief te bieden voor het eigen autobezit van toekomstige bewoners van bouwlocaties. Met de vastgestelde nota Parkeernormen zijn voor bovengenoemde punten voldoende waarborgen ingebouwd.

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *