Valse start College

De nieuwe wethouders zijn benoemd, maar maakten direct al een valse start door het Collegeprogramma pas de avond voor de Raadsvergadering te presenteren zodat partijen niet in de gelegenheid zijn

Continue reading