Oranjekwartier: Hoe het begon

december 19, 20220

Nieuws van de fractie

Het Oranjekwartier te Voorburg heeft recent de gemeentelijke status verkregen. Een zucht van verlichting was voelbaar bij de bewoners van dit karakteristieke tuindorp.

Velen van u weten dat GBLV/Gemeentebelangen met de bewoners in 2018 de strijd aanging tegen de dreigende sloopkogel. Men gaf ons weinig kans, de plannen voor sloop lagen immers al vele jaren op de plank te wachten. De woningbouwvereniging was zeer stellig: sloop is de enige optie. Niet voor GBLV!

Door krachten te bundelen won de aanhouder. Van bewonerscommissie tot Cuypersgenootschap, van architect tot fotograaf, van historicus tot erfgoedvereniging Heemschut, van particuliere jurist tot vastgoedmagnaat, van wijkvereniging tot de woonbond. Alles en iedereen haakte belangeloos aan. Een platform werd spontaan opgericht en onder de bezielende leiding van Annet Weijermars vlot getrokken.

Waar de strijd ooit begon? Dat zal ik u vertellen.

September 1983. Elly Smeenk en haar twee zonen remigreren vanuit de USA. Huis en haard verlaten, om in Nederland een veilige plek te creëren. Het eenoudergezin komt te wonen in de wijk Bovenveen, vlakbij de spoorbaan. Geen speelplek voor de jeugd en tussen de flats mag niet gevoetbald worden. Zoon Ryan komt in actie. Na een handtekeningenactie en met hulp van een enthousiaste bewoonster, die de juiste contacten blijkt te hebben, wordt een trapveldje gerealiseerd langs de spoorbaan. Het veldje is nog steeds in gebruik.

Blij is het gezin wanneer het naar een eengezinswoning in het Oranjekwartier kan verhuizen. Oud en nieuw 1990 ploft een brief in de bus van de woningbouwvereniging, waarin de sloop wordt aangekondigd. Elly, die uitermate verbaasd is dat men haar bij ondertekening van het huurcontract niets over de toekomstige plannen heeft gemeld, verdiept zich in de algemene huurvoorwaarden. De uitkomst biedt hoop en zij besluit tot actie over te gaan. Haar oudste zoon helpt haar bij het typen van een oproep om in verzet te komen en Elly springt op haar fiets om de pamfletten huis-aan-huis, ook in de omringende wijken te bezorgen. 8 januari 1991 verschijnt een artikel in de krant het Binnenhof. Vele sympathie- en steunbetuigingen volgen en een bijeenkomst wordt belegd.

Uiteindelijk resultaat: de oprichtingen van een van de eerste bewonerscommissies van Voorburg met de illustere naam “Onder de Martinus toren” (de Martinuskerk ligt aan het Oosteinde om de hoek van het Oranjekwartier). Sloop was voorlopig van de baan en met dank aan de bewonerscommissie volgde vele verbeteringen. Een kleine greep: in het kader van de veiligheid werd poortverlichting aangebracht en om natte voeten te voorkomen werd voor deugdelijke afwatering gezorgd.

Elly Smeenk een sociaal denkende dame met het hart op de goede plaats stapt rustig ergens op af, wanneer zij denkt dat onrecht wordt aangedaan. Sinds haar komst naar Nederland is zij bij vele acties betrokken geweest. Zo ook bij de laatste actie van ons dierbare overleden erelid Jean Thierry: het realiseren van een invalide parkeerplaats bij de Vegro Thuiszorgwinkel in Voorburg.

Samen waren zij ooit actief in de Voorburgse voorloper van GBLV.

Sanja Duijvestijn, raadslid GBLV

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *