Opiniestuk Wethouder Keus: De jeugd heeft de toekomst!

december 19, 20220
jeffrey2

De jeugd heeft de toekomst!

Clichés zijn niet voor niets clichés. Dat geldt in ieder geval voor het cliché: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Zonder in verwijten te vervallen, is het moeilijk te ontkennen dat de huidige generaties volwassenen het lastig hebben om te gaan met grote vraagstukken. Je hoeft de krant maar open te slaan of het woord “crisis” is meerdere keren te lezen. Crisis op het gebied van energie, stikstof, arbeidsmarkt, asiel, woningmarkt, klimaat, inflatie, toeslagen, vertrouwen, enzovoort.

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’, een uitspraak van Albert Einstein. Voor mij betekent dit dat als we uit al deze crises willen komen, duurzaam en ook sterker, we nieuwe inzichten en ideeën nodig hebben. Omdat we vaak vastzitten in bestaande structuren, denkwijzen en overtuigingen, is onze grootste kans dat deze nieuwe inzichten en ideeën worden aangereikt door onze jeugd.

Het is daarom van groot belang dat we als samenleving in diezelfde jeugd serieus investeren. Ze is – in elk opzicht – ons belangrijkste kapitaal. Het is ook niet voor niets dat in het coalitieakkoord staat dat ieder kind in onze gemeente kansrijk en gezond kan opgroeien. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol om kinderen te laten ontdekken wat hun talenten zijn en deze te ontplooien.

Een modern en duurzaam schoolgebouw kan hiervoor een belangrijke succesfactor zijn. Zo werd mij door leerlingen én leerkrachten van Veurs Voorburg vol trots verteld wat een enorme boost hun nieuwe schoolgebouw heeft gegeven aan hun plezier en motivatie. Maar ook aandacht voor, én het serieus nemen van de mentale gesteldheid van de jeugd, zijn voorwaarden om hun potentieel te benutten. Tijdens de afgelopen Begrotingsraad is unaniem een motie aangenomen om het gesprek hierover breed in de samenleving te voeren. Tot slot – en het meest basale – is dat kinderen niet met een lege maag op school kunnen zitten. Met honger kan je namelijk niet leren terwijl we iedereen nodig hebben. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Vriendelijke groet,
Jeffrey Keus, wethouder

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *