Onze laatste berichtenNieuws

Vijverhofschool

Leidschendam-Voorburg, 19 november 2023 – De lokale politieke partij GBLV/ Gemeentebelangen steekt niet onder stoelen of banken blij te zijn met de verbeterde verbouwplannen van de Vijverhofschool te Voorburg. Het voorliggende raadsvoorstel kan op steun van de raadsfractie rekenen. In 2021 stuitte het oorspronkelijke bouwplan van het vorige college op veel verzet in de buurt....

jeffreykeus

Door Jeffrey Keus, wethouder Een van de grote kwaliteiten van onze gemeente is de goede bereikbaarheid. Zowel voor mensen die vanbuiten naar Leidschendam-Voorburg willen komen als voor ons als inwoners zelf om ons te bewegen in de Randstad. Vanuit Leidschendam, bijvoorbeeld, ben je via de N14 en de A4 binnen een half uur op Schiphol....

walter-rosbenders

Nieuws van de fractie Op 8 november heeft de raad gesproken over de begroting van 2024 en verder. De fractie heeft daar het volgende ingebracht: De wereld is volop in beweging. Het nieuws wordt bepaald door oorlogen, polarisatie, woningtekort etc. En sinds 5 juli, net 4 maanden geleden, bepalen ook de landelijke verkiezingen in Nederland...

IMG_2723

GBLV heeft zich uitgesproken voor de door het college voorgestelde maatwerk aanpak bij het hanteren van parkeernormen voor ontwikkellocaties. Alleen op deze wijze is de beoogde bouwopgave te realiseren met een goede kwaliteit van de leefomgeving. Bij maatwerk aanpak wordt met de parkeernormen aangesloten bij de mobiliteitsbehoefte van een gebied, rekening houdend met de reeds...

Stompwijkseweg langs de Stompwijkse vaart (Wikipedia)

Leidschendam-Voorburg, 9 november 2023 – De lokale politieke partij GBLV/ Gemeentebelangen volgt al jaren kritisch de situatie rond de Stompwijkseweg. Eind 2018 is de weg na een stevige renovatie opgeleverd en zou zeker 15 jaar probleemloos vooruit kunnen. Nu worden er medio november allerlei herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het wegdek, welke op diverse plaatsen slecht en...

Begrotingsraad 2023

Inwoners centraal Op 7 november stelde de gemeenteraad de tussentijdse rapportage vast. De rapportage vermeld de voortgang van beleid op verschillende taakvelden. GBLV gaf aan dat inwoners en ondernemers centraal moeten staan en riep op om de gevolgen van uitstel van beleid voor hen concreet te maken. Begrotingsraad 8 november. De wereld is volop in...

GBLV fotcollage werkbezoek

Midden in de Heuvelwijk is sinds kort voor buurtbewoners de gezellige huiskamer Duyv21 beschikbaar, om elkaar te ontmoeten. De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen bezocht deze huiskamer en sprak met de initiatiefnemers, een vijftal enthousiaste bewoners van de bewonerscommissie. GBLV werd hartelijk in de huiskamer ontvangen. Met de vrijwilligers werd gesproken over dit...

De Maerten van den Veldeschool te Stompwijk

Stompwijk 30 oktober 2023 – Op de website van TV-West is het bericht gepubliceerd dat de provincie Zuid-Holland haar ruimte ‘beter wil gaan beschermen’. Zo wil de provincie niet meer bouwen op landbouwgrond. De provincie geeft aan, dat zij het bebouwde gebied niet verder wil uitbreiden. Men vindt het onwenselijk dat landbouwgrond, open gebied, biodiversiteit...

GBLV fractie in actie

Leidschendam-Voorburg 7 oktober 2023 – De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is deze zonnige zaterdagochtend de straat op gegaan om te luisteren naar inwoners en hun bevindingen over de directe leefomgeving. Hierbij zijn ook de voor de partij kenmerkende gerbera’s uitgedeeld. Met de boodschap “Wij willen niet uw stem, maar wij willen wel...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm