Onze laatste berichtenNieuws

IMG_0288

Precies een jaar geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen, de tijd gaat enorm snel! Als partij hebben we weer bestuurlijke verantwoordelijkheid, en dat voelt goed. Jeffrey en ik kunnen zo samen met onze 8 koppige fractie in de gemeenteraad de punten uit ons verkiezingsprogramma realiseren. Uiteraard samen met de andere drie wethouders en hun fracties.  We zijn...

8 maart Internationale Vrouwendag

Vrouwen in de gemeenteraad Leidschendam-Voorburg slaan handen ineen op Internationale Vrouwendag Woensdag 8 maart wordt wereldwijd internationale vrouwendag gevierd. Dit jaar staat internationale vrouwendag in het teken van ‘onbeperkt leefbaar’. Kunnen vrouwen wel onbeperkt meedoen? Ligt er een taak voor vrouwen om met elkaar te zorgen voor een onbeperkt leven? Hoe solidair zijn we eigenlijk...

De gemeenteraad is 14 februari akkoord gegaan met de plannen voor woningbouw op de Noorthey en het terrein van de Gamma. De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft hierbij specifiek aandacht gevraagd voor de inrichting van het groen en het ontwerp van de woningen bij de Noorthey. GBLV vindt het belangrijk dat de buurt hierover mee...

LEIDSCHENDAM-VOORBURG, 4 februari 2023. De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is verheugd dat het voorlopig ontwerp van basisschool De Vijverhof te Voorburg draagvlak heeft.Betrokkenheid heeft geleid tot een nieuw voorlopig ontwerp inclusief een gymzaal. GBLV heeft altijd met grote interesse en betrokkenheid het proces tot vernieuwbouw gevolgd. Omwonenden wisten de fractie te vinden en schriftelijke vragen...

Burgers eerder betrekken bij de besluitvorming. Een belangrijk punt voor GBLV/Gemeentebelangen. De raadsvergadering van 17 januari is daar een mooi voorbeeld van met o.a. op de agenda het vaststellen van de kavelambitie van het Diaconessenziekenhuis. Burgerparticipatie aan de voorkant in plaats van aan de achterkant. Met elkaar kijken naar de mogelijkheden in plaats van de...

Oranjekwartier: Hoe het begon

Nieuws van de fractie Het Oranjekwartier te Voorburg heeft recent de gemeentelijke status verkregen. Een zucht van verlichting was voelbaar bij de bewoners van dit karakteristieke tuindorp. Velen van u weten dat GBLV/Gemeentebelangen met de bewoners in 2018 de strijd aanging tegen de dreigende sloopkogel. Men gaf ons weinig kans, de plannen voor sloop lagen...

GBLV bestuur

PERSBERICHT Leidschendam-Voorburg, 16 september 2022 In de Algemene Ledenvergadering van 15 september jl. hebben de leden van GBLV/Gemeentebelangen op voorstel van het interim-bestuur een nieuw bestuur benoemd. De leden stemden unaniem in met de benoeming van: John Kerstens (voorzitter), Liesbeth Starrenburg (secretaris), Harry Hooijmans (penningmeester) en Els van Saltbommel (algemeen lid). Samen met de fractie,...

Wijkwandeling zomerreces

Zomerreces? De wijk in! Een betrokken inwoonster lukte het niet om tot de gemeente door te dringen. Melding na melding over gesignaleerde pijnpunten in de wijk bleven onbeantwoord. Gefrustreerd mailde zij de fractie. Afgelopen weekend liepen Els van Saltbommel (commissielid) en Sanja Duijvestijn (raadslid) mee op een wandeling door de wijk. Van de punten zijn...

© 2022 GBLV/Gemeentebelangen | Webdesign Juiste Vorm