Nieuws van de wethouders

november 14, 20230
jeffreykeus

Door Jeffrey Keus, wethouder

Een van de grote kwaliteiten van onze gemeente is de goede bereikbaarheid. Zowel voor mensen die vanbuiten naar Leidschendam-Voorburg willen komen als voor ons als inwoners zelf om ons te bewegen in de Randstad. Vanuit Leidschendam, bijvoorbeeld, ben je via de N14 en de A4 binnen een half uur op Schiphol. Ooit haalde ik een Canadees op van het vliegveld die vroeg of Rijswijk (waar ik destijds woonde) een voorstad van Amsterdam was. Wat dat betreft zijn afstanden echt een kwestie van perspectief.
De bereikbaarheid van onze gemeente, of eigenlijk heel onze regio, staat onder druk. Volgens de ANWB ligt het aantal files op de Nederlandse wegen alweer hoger dan voor corona. Hoewel er weer meer reizigers het openbaar vervoer weten te vinden, is er na corona nog steeds geen volledig herstel met als gevolg dat de vervoersbedrijven financieel onder druk staan. De hogere energielasten en de grote personeelstekorten komen daar nog eens bovenop.
Ook slecht nieuws: de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft besloten de verbreding van de A4 en het realiseren van ongelijkvloerse kruisingen op de N14 (Noordsingel en Heuvelweg) tot nader order op pauze te zetten. Vanwege de stikstof, personeelstekorten en financiële krapte is er door I&W gekozen om de middelen te verschuiven van nieuwe projecten naar beheer en onderhoud van bestaande infrastructuur.

Heel plat gezegd heb je twee opties. Je kan als een konijn in de koplampen kijken en klagen dat het allemaal zo slecht is. Of je zet er samen de schouders onder en gaat aan de slag. Vanzelfsprekend kiezen we voor dat laatste. Een paar concrete voorbeelden hoe we dat doen. Leidschendam-Voorburg is een gemeente met goede en bereikbare voorzieningen (scholen, huisartsen, winkels, sportverenigingen). Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de belangrijkste voorzieningen in onze gemeente binnen een kwartier van huis lopend of op de fiets te bereiken zijn. Dit moet dan wel veilig en comfortabel kunnen. Daarvoor werken we aan een actieplan verkeersveiligheid waar ook aandacht voor (verkeers)veilige schoolroutes zal zijn. Ook hebben we structureel geld beschikbaar gesteld om fietsspaden te asfalteren. Ook onderzoeken we of we op belangrijke plekken bewaakte fietsenstallingen kunnen realiseren.

Ook willen we het openbaar vervoer veel aantrekkelijker maken. Belangrijke voorwaarden daarbij is het OV betaalbaar moet zijn en betrouwbaar. Als regionaal bestuurder van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), een samenwerkingsverband van 21 gemeentes, ben ik verantwoordelijk voor het OV in deze regio (HTM, RET en EBS). Een belangrijk resultaat dat we met onze lobby hebben behaald is dat de Kamer met geld is gekomen voor het terugdraaien van de tariefstijging van 12,7% (!). Daarnaast ben ik met een voorstel gekomen om bijna 150 miljoen euro te investeren in onze OV bedrijven voor onze bereikbaarheid. Onderdeel van dit pakket is dat de HTM kan investeren in remises die nodig zijn voor de nieuwe trams voor onder andere lijn 6.

Naast een aantal belangrijke maatregelen voor de korte termijn, zijn we ook bezig met een middel- en lange termijn aanpak voor een duurzame bereikbaarheid van The Mall en omgeving. Hiervoor hebben we een filmpje gemaakt waar ik u graag naar verwijs.
Tenslotte kan ik u melden dat we met een aantal serieuze en kundige partijen gaan onderzoeken welke kansen er liggen in het gebied waar nu de A12 en de trein hun beslag hebben. Directe aanleiding is het voorstel van de Initiatiefgroep Huygenstunnel. Persoonlijk vind ik dit zo tof omdat dit echt vanuit onze inwoners komt en als gemeente in staat zijn dit verder te brengen en partijen aan te laten sluiten.Mocht u eens verder willen praten over mobiliteit en de bereikbaarheid van onze gemeente? Neem gerust contact met mij op!

Maurice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *